Ettårsutbyte introduktion text

Ettårsutbyte

Åk ut på kulturutbyte utomlands! Bli bekant med lokalt liv och lär dig ett nytt språk.

Årsutbytesprogrammet innebär ett skolår utomlands. Den 16-17 år unga får möjlighet att studera i en läroinrättning på andra stadiet i sitt värdland. Eleverna bor under utbytesåret normalt i 2-3 värdfamiljer och får på detta sätt genom sina familjer och nya skolkamrater utmärkta möjligheter att lära känna livet, kulturen och språket i ett främmande land. De mottagande rotarianerna ordnar program, utfärder och träffar för utbyteseleverna. Rotary-klubben i värdlandet svarar för skolkostnaderna och betalar en månatlig fickpeng åt eleverna.
LÄS MER

Ettårsutbyte introduktion text

Lägerutbyte introduktion text

Lägerutbyte

Åk ut på ett temaläger ute i Europa och få nya vänner!

Lägerutbytet genom Rotary erbjuder dig en möjlighet att delta i ett läger med intressant tema. Läger ordnas huvudsakligen i Europa, medräknat Turkiet och Israel, men även i Sydafrika och Kanada. Lägren pågår i 2-3 veckor, varav det egentliga lägret utgör cirka en vecka och familjeinkvarterings-avsnittet den andra veckan. Temaläger ordnas även för rörelsebehindrade unga. På nätsidorna hittar du information om läger i olika länder. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ansökningarna till lägerutbytet inlämnas till Rotary-klubbarna företrädesvis i slutet av december, men ansökningar tas också emot därefter under förvåren. Fråga Rotary-klubbarna på din ort efter möjligheten att komma med i utbytet. Det finns sex Rotary-distrikt i Finland. Rotary-klubbarnas kontaktuppgifter är ordnade enligt distrikt och finns på nätet under www.rotary.fi (länk ”Distrikt och klubbar”). Du kan också använda sökmaskinen på internet.

Lägerplatserna fylls i anmälningsordning.
LÄS MER

Lägerutbyte introduktion text

Sommarutbyte introduktion text

Sommarutbyte (FAMILY TO FAMILY EXCHANGE)

Upplev en intressant och oförglömlig sommar i en främmande kultur!

Genom Rotary sommarutbyte far du för några veckor på besök hos en utländsk familj och hämtar sedan med dig för motsvarande tid en ung gäst från värdfamiljen till ditt eget hem. Du får tillfälle att bekanta dig med en ny kultur och i praktiken få användning för de språkkunskaper, som du har lärt dig i skolan. Utbytets längd kan variera från ett par veckor upp till sex veckor, vanligast då 4+4 veckor.

I Rotary sommarutbytesprogrammet har du en avsändarklubb på din hemort och en mottagarklubb på utbytesorten. Mottagarländer finns huvudsakligen i Amerika, Europa och Afrika. Utbytesresan till Nordamerika (USA och Kanada) omfattar en inskolningsperiod på några dagar i New York, innan man blir sänt till värdfamiljen. Utresan till New York sker i en grupp med en Rotary-ledsagare.

LÄS MER

Sommarutbyte introduktion text

IB Student introduction text

IB Student

Rotary Youth Exchange in Finland and Estonia

Welcome to the web-site of the Finnish Rotary Youth Exchange. Every year nearly 600 young people – Finnish or foreign – take part in our exchange programs. On this site You will find essential information for Inbound Student about all Rotary youth exchange programs active in Finland and Estonia, short term and long term.

READ MORE

IB Student introduction text

School year exchange introduction text

LONG-TERM EXCHANGE PROGRAM

Experience a cultural exchange abroad! You get acquainted with life in another country and you can learn a new language.

The Long-Term exchange program means a year in a foreign school. 16 to 17 year old students get a chance to study at high school in the destination country. During the year, the students stay with 2 to 3 host families, giving them perfect opportunities to experience the life, culture and language of a foreign country through their host families and new friends. The hosting Rotary club arranges the program, trips and meetings in which the exchange students participate. The hosting Rotary club pays all the school costs and also gives the student a monthly allowance.

READ MORE

School year exchange introduction text

International camps introduction text

Camp Exchange Program

Attend one of the theme camps arranged in Europe and discover new friends!

This form of Rotary Youth Exchange gives you the opportunity to go to a camp arranged around an interesting theme. These camps are mainly arranged in Europe, including Israel and Turkey, but can also be in South Africa and Canada. Camp exchanges are 2 to 3 weeks long; the camp itself is for about one week, and about one week is spent with a host family in connection with the camp. Rotary theme camps are also arranged for handicapped youngsters. Information about the different camps abroad is available here. Camp information pages are updated regularly.

READ MORE

International camps introduction text

Summer exchange introduction text

Summer Exchange Program

Experience an interesting and unforgettable summer in a different cultural environment.

Through the Rotary summer exchange, you can become the guest of a family abroad for a few weeks, after which you bring a youngster from that family to your home for the same period of time. You have the chance to explore a new culture and you can practice the language skills acquired at school in real life situations. The length of the exchange can vary from two weeks up to six weeks, the most common length being 4 + 4 weeks.

For the summer exchange program you have a sponsoring Rotary Club in your home community and a hosting Rotary Club at the destination.

The destination countries in the summer exchange are situated mainly in America, Europe and Africa. The visits to North America (USA and Canada) include a few days for learning about the country and training in New York before flying to the final destination. The flight from Finland to New York is with a group and accompanied by a Rotarian escort.

READ MORE

Summer exchange introduction text

Vuosivaihto esittelyteksti

Vuosivaihto

Lähde kulttuurivaihtoon ulkomaille! Tutustut paikalliseen elämään ja opit uuden kielen.

Vuosivaihto-ohjelma tarkoittaa kouluvuotta ulkomailla. 16-17-vuotias nuori saa mahdollisuuden opiskella kohdemaassa toisen asteen oppilaitoksessa. Vaihtovuoden aikana oppilaat ovat yleensä 2-3 isäntäperheessä, jolloin heillä on erinomaiset mahdollisuudet tutustua sekä perheiden että uusien koulukavereiden kautta vieraan maan elämään, kulttuuriin ja kieleen. Vastaanottavat rotarit järjestävät ohjelmaa, retkiä ja tapaamisia, joihin vaihto-oppilaat osallistuvat. Isäntämaan Rotary- klubi vastaa koulunkäyntiin liittyvistä kustannuksista ja maksaa oppilaille kuukausittain taskurahaa.

LUE LISÄÄ

Vuosivaihto esittelyteksti