Ettårsutbyte introduktion text

Ettårsutbyte

Åk ut på kulturutbyte utomlands! Bli bekant med lokalt liv och lär dig ett nytt språk.

Årsutbytesprogrammet innebär ett skolår utomlands. Den 16-17 år unga får möjlighet att studera i en läroinrättning på andra stadiet i sitt värdland. Eleverna bor under utbytesåret normalt i 2-3 värdfamiljer och får på detta sätt genom sina familjer och nya skolkamrater utmärkta möjligheter att lära känna livet, kulturen och språket i ett främmande land. De mottagande rotarianerna ordnar program, utfärder och träffar för utbyteseleverna. Rotary-klubben i värdlandet svarar för skolkostnaderna och betalar en månatlig fickpeng åt eleverna.
LÄS MER

Ettårsutbyte introduktion text
Copyright © 2016 Rotary Youth Exchange Finland. All rights reserved.