VAD ÄR ROTARY

Rotary är en världsomfattande serviceorganisation, vars motto är ”Service Above Self – Osjälviskt tjänande”. Den strävar efter att främja samförstånd mellan folken, god vilja och fred.

UTOMLANDS VIA ROTARY

Ungdomsutbytet är ett av de synligaste programmen hos Rotary. Över 8 000 unga överallt i världen erbjuds årligen möjlighet att genom Rotary-organisationen lära känna en främmande kultur under några veckor, en månad eller ett helt läsår.

Rotarys ungdomsutbytesprogram är tryggt och förmånligt. Tryggheten grundar sig på en noggrann inskolning av alla deltagande parter och ett trygghetsnätverk bestående av frivilliga aktörer. Värd-familjerna eller Rotary-klubben erhåller inte ersättning för uppehället och inkvarteringen av utbyteseleven.

Ungdomsutbytet leder ofta till bestående internationella vänskapsförbindelser mellan utbyteseleven och de deltagande familjerna.

 

Copyright © 2016 Rotary Youth Exchange Finland. All rights reserved.