// Gå tillbaka

Klubb

Välkommen på flerdistriktsorganisationens hemsidor inom Rotary Finlands ungdomsutbyte. Här hittar du information och kontakter med anslutning till ungdomsutbytesverksamheten i distrikt 1380 – 1430.

När en Rotary-klubb deltar i ungdomsutbytesprogrammet, bör den följa Finlands Rotary rys regler och de krav på certifiering som Rotary International har ställt. Dessa finns definierade i Rotary Code of policies.

På Klubblanketter sidan hittar du nödvändiga anvisningar och blanketter gällande ansöknings- processen, utbytet, språkprov och resor i anslutning till utsdändning och mottagning av utbyteselever.

Till databasen för elevuppgifter kommer du in här.

Copyright © 2016 Rotary Youth Exchange Finland. All rights reserved.