// Gå tillbaka

Vem kan komma med

Alla finländska och estniska unga kan ansöka till lägerutbytesprogrammet. Uttagningen baserar sig på den ungas egen motivation, prestationer och egenskaper. Han/hon förutsätts ha relativt god framgång i skolan, förmåga att anpassa sig till nya situationer, kunna uppträda, tåla stress och vara självständig. Eleverna väljs på basen av ansökningen och intervju. Lägerutbytesprogrammet är avsett för unga mellan 15-20 år.

Kostnader

Finlands Rotary ry uppbär en arrangörsavgift för lägerutbytet på 300 €. Därpå kommer rese-kostnaderna och en obligatorisk försäkring. De lokala rotarianerna sponsorerar en stor del av lägerkostnaderna, men på vissa läger kan lägerarrangörerna uppbära material- och andra kostnader.

Arrangörsavgiften för lägerutbytet betalas på konto:
Mottagare: FINLANDS ROTARY RY/UNGDOMSUTBYTE
Konto: IBAN FI96 2001 1800 1502 97
Referens: 3502
Till sidans topp

Ansökning till lägerutbyte

• Ta kontakt med ungdomsutbytesansvarige i Rotary-klubben på din ort. Det finns sex Rotary-distrikt i Finland. Rotary-klubbarnas kontaktuppgifter finns på nätet under rotary.fi (Club Finder). Du kan också använda sökmaskinen på internet.
• Rotary-klubben intervjuar kandidaterna och deras familjer. Utsändardistriktet fattar det slutliga beslutet om godkännande av kandidaterna.
• Fyll i tillsammans med din utsändarklubb förbindelseblanketten för lägerutbytet. Samtidigt skall du erlägga arrangörsavgiften.
• Den ifyllda ansökningsblanketten skall vara utsändarklubben tillhanda helst före april månad.
Inkommande sommars lägerplatser, länder och teman blir klara under vinter och vår. Läger ordnas också under andra skolledigheter än sommaren.

Under vårens lopp ordnas det inskolningstillfällen för alla utgående utbyteselever. Dessa tillfällen utgör en del av utbytesprogrammet och är således obligatoriska för alla, som skall åka ut. Tidpunkterna för inskolningarna och andra viktiga tider hittar du i ungdomsutbyteskalendern.
Till sidans topp

Copyright © 2016 Rotary Youth Exchange Finland. All rights reserved.