// Gå tillbaka

Rotex Finland

Rotex är en organisation bestående av tidigare Rotary utbyteselever. Rotex Finland deltar i ungdomsutbytet under finska flerdistriktsorganisationen. För tillfället finns det över 50 aktiva rotexpersoner i Finland och Estland.

Rotexpersonerna ordnar olika aktiviteter för utbyteselever i Finland och bistår rotarianerna i många uppgifter i anslutning till ungdomsutbytet. De deltar bland annat i inskolningen av rotarianer, utbyteselever och värdfamiljer. Dessutom är de med på läger och resor för utbyteselever samt i elevernas vardag. En viktig uppgift är också att verka som jämlikstöd för blivande, nuvarande och före detta utbyteselever.

Rotex-verksamheten är mycket aktiv i Finland och utgör en viktig del av ungdomsutbytet. Finska Rotex samarbetar också internationellt med Rotex i andra länder.

Copyright © 2016 Rotary Youth Exchange Finland. All rights reserved.