// Gå tillbaka

Värdfamilj

Utbyteseleven, som från utomlands kommer till Finland, anvisas som familjemedlem i ett gott hem, där han/hon kan få stöd och får tillfälle att i en trygg miljö bekanta sig med en ny kultur. Eleven har i regel 2-3 värdfamiljer, vilket betyder en 3-5 månaders vistelse i var och en familj. Värdfamiljen förbinder sig att ordna inkvartering åt eleven – företrädesvis eget rum – och stå för förplägnad. Att komma med som värdfamilj kostar ingenting och inte heller betalas det någon ersättning för det. Rotary-klubben, som tar emot eleven, står som fadder för eleven och svarar för anskaffning av plats i skola, läroböcker, skoltransporter och betalar en månatlig fickpeng åt eleven. Fadderklubben stöder för sin del även värdfamiljerna och är i kontakt med dem under utbytesåret.

Rotary skolar in alla värdfamiljer, så att ”spelreglerna” för ungdomsutbytet och elevens rättigheter och skyldigheter förstås på samma sätt av alla. Värdfamiljerna kan vara olika och det förutsätts inte t.ex. att det finns unga i samma ålder i familjen. Om det finns yngre småsystrar eller -bröder i familjen, kan dessa ofta vara utmärkta lärare i finska/svenska för utbyteseleven. På motsvarande sätt kan redan pensionerade par ha utmärkta möjligheter att ge tid åt att introducera eleven i finlands-svensk kultur och språk.

Om ni är intresserade att verka som värdfamilj, ta kontakt med Rotary-klubben på orten eller någon av de personer, som är angivna under ”Ta kontakt” i menybalken. Klubbens ungdomsansvarige berättar gärna mera och kommer på besök hos er i god tid före elevens ankomst i Finland.

Mer information finns under rubriken ”Host family” här.
Till sidans topp

Copyright © 2016 Rotary Youth Exchange Finland. All rights reserved.