Kahden koronavuoden aiheuttaman tauon jälkeen nuorisovaihto on palannut miltei normaaliin. Vuosivaihtoon lähti 106, kesävaihtoon 48 ja leirivaihtoon 17 nuorta. Lisäksi Suomessa järjestettiin 3 leiriä, joihin osallistui 55 ulkomaista nuorta. Elokuussa Suomeen saapui 98 vuosivaihtaria, joille järjestettiin Karkussa orientoitumisleiri entiseen tapaan. Ensi vuoden alussa saamme vielä muutaman nuoren Australiasta.

Piireissä on meneillään NVA-koulutukset. Nuorisovaihdon sertifiointi edellyttää, että vähintään yksi klubin nuorisovaihtotiimistä osallistuu vuosittain koulutukseen.

Piirileirit IB-oppilaille järjestetään lokakuussa. Nuorisovaihdon nettisivuilta rye.fi/kalenteri löytyy sekä NVA-koulutusten että piirileirien ajankohdat.

IB-oppilaiden Lapin matka tehdään Muonion Harrinivaan 22-27.11.2022. Tänä vuonna matkaan lähdetään kolmella bussilla. Aikataulut ja reitit julkaistaan nettisivuilla. Kaikille IB-oppilaille tiedotetaan oppilashallintajärjestelmän kautta matkaan liittyvistä toimista.

Uusien oppilaiden etsintä käyntiin

Ensi vuonna vaihtoon lähtevien oppilaiden rekrytointi on meneillään, ensimmäisiä hakemuksia on klubeille jo tullut. Nyt viimeistään klubien pitäisi mennä kouluille esittelemään nuorisovaihtoa sekä pyytää paikallislehteä kertomaan vaihto-ohjelmista.

Tietojen päivitys jäsentietojärjestelmään

Piirien nuorisovaihtokomiteoiden puheenjohtajat ovat tuskailleet tiedottamisongelman kanssa. Monissa klubeissa nykyisen NV- asiamiehen tietoja ei ole päivitetty jäsentietojärjestelmään. Edellä mainitusta syystä tämä viesti on suunnattu klubien nuorisovaihtoasiamiesten lisäksi myös presidenteille ja sihteereille ja pyydän heitä huolehtimaan, että saamme ajankohtaiset tiedot järjestelmään ja sitä kautta tiedotuksen toimimaan.

Meidän kaikkien tehtävänä on nyt pitää nuorisovaihto esillä mahdollisimman monella foorumilla, että saamme vaihtotoiminnan palautettua samalle tasolle missä se oli ennen pandemiaa.

Antti Salminen
puheenjohtaja