Hej,

Vi beklagar att de svenskspråkiga sidorna inte ännu är klara… men de är dock under jobb, och räknas blir strax färdiga. Du är hjärtligt välkommen att besöka oss på nytt då.

Ifall du har något brådskande under tiden, kan du gärna ta kontakt med oss.

Med vänliga hälsningar,

Undomsutbytets Flerdistrikt
Finlands Rotary