Sedan några år tillbaka har utbyteselev som åker på ettårsutbyte eller på sommarutbyte lämnat in sina ansökningar i vår YEAH-studentdatabas. Som en ny funktion stöder YEAH ansökningar för sommarläger. Från och med hösten 2023 bör elev som åker på sommarläger ansöka i YEAH. Klicka här för mera instruktioner.