Är Du intresserad av medlemskap?

Vill du göra gott och påverka på både på din hemort och globalt? Anslut Dig till Rotary! Som rotarian får du en god chans att utveckla den egna hemorten tillsammans med likasinnade påverkare. Du kan göra mycket som en medlem i din omgivning, som representant, expert och påverkare inom ditt yrke. Rotary är en internationell aktör med möjligheter och perspektiv för global verksamhet. Du får en god möjlighet att bilda nätverk både lokalt, nationellt och i större utsträckning.

Bekanta Dig även med aktiviteter riktade till ungdomar, Rotex, Interact och Rotaract.

Använd Club Finder för att ta kontakt till närmaste klubb.

Tio goda skäl för att bli en rotarian

Som rotarian kan Du

  1. Tjäna och använda dina egna färdigheter
  2. Bilda professionella nätverk
  3. Växa och utvecklas som en människa
  4. Skapa nya vänskapsband
  5. Ta del av kulturell mångfald
  6. Fungera som en god medlem i samhället
  7. Främja global förståelse
  8. Trivas och uppleva nya saker
  9. Ta del av ungdomsutbyte och, om du önskar, ta med en utbyteselev till ditt hem
  10. Ta del av etiska aktiviteter.