Klubbarna

​För många unga är utbytesprogrammet ”bästa resan nånsin”: du får nya vänner, ett nytt vardagsspråk, ny kultur, nya erfarenheter… Det är roligt att följa den resan och stå bredvid och guida från de första intervjuerna till presentationen i klubben efter hemkomsten. Unga bekantar sig under utbytet med Rotarys verksamhet och efteråt blir du kvar i rotexverksamheten eller kanske i framtiden blir du rotarian.