Australien och Nya Zeeland

Australien

 

Australien är ett vänligt och gästfritt land. I Australien värdesätter man individens frihet och skyddar medborgarens och besökarens rättigheter genom ett öppet rättssystem. Även om Australien har många likheter med livsstilen i utomeuropeiska länder finns det också många skillnader och det är dessa skillnader som bjuder på en stimulerande möjlighet att lära, uppleva och omfamna. Australiensarna har rykte om sig att vara varma, vänliga, ärliga och mycket gästvänliga och ha ett gott sinne för humor.

Australien är också ett mångkulturellt samhälle som respekterar andra, oavsett vem de är eller varifrån de kommer ifrån. Visste du att nästan 30% av australiensarna är födda utomlands?

Städerna i Australien har den lägsta brottsligheten i världen, och gatorna och offentliga platser är öppna och säkra. Australiensarna åtnjuter också en hög levnadsstandard.

Australien är en stor kontinent med ett stort antal mycket olika klimatzoner. Södra Australien är mild, från svalt till kallt och fuktigt vinter, men somrarna är varma och torra. Klimatet i norra Australien varierar från hett och torrt till subtropiskt, men i båda fallen varierar temperaturen mellan varmt till hett under största delen av tiden.

Utbyteselever som anländer till Australien börjar vanligtvis utbytet i juli. För att komma in i landet måste du ansöka om studievisum. För de som åker på utbyte till Australien ingår ett landsprogram som utbyteseleven själv svarar för. Utbyteseleverna flyger till Australien via Singapore. I Singapore görs ett uppehåll på tre dygn. Under den tiden kommer du att lära känna Singapore samt tillsammans gå igenom frågor i anslutning till utbytet.

I de flesta fall bor utbyteseleven hos tre till fyra värdfamiljer, men värdrotaryklubben har full beslutanderätt i denna fråga och kan göra ändringar. Utbyteseleven måste deltaga i familjelivet och följa familjens regler. En viktig sak att komma ihåg är att alla familjer är olika: de gör och förväntar sig att du gör saker annorlunda än vad du är van med hemifrån. Som familjemedlem förväntas att du göra saker på familjens sätt.

Det australiensiska utbildningssystemet är ett av de bästa i världen. Allt australienskt ungdomsutbyte är underställt D.E.E.T. (Department of Education, Employment, and Training). Oavsett din ålder eller typ av visum gäller samma skolregler. Privata skolor och vissa statliga skolor kräver användning av skoluniform.

För de flesta utbyteselever är språket inte något större  problem. Även de från engelsktalande länder förstår inte heller allt de hör på grund av idiomer, konstiga uttryck och p.g.a. den australiska dialekten. Så småningom kommer du att förstå mer och mer.

Under ditt utbyte förväntas du delta i större delen av rotaryklubbarnas möten som hålls veckovis. . Flera rotaryklubbar anordnar helgevenemang för utbyteselever, till exempel farm- och surfveckoslut. Dessa är inte obligatoriska att deltaga i och kan medföra kostnader som eleven måste betala. De flesta klubbar anordnar en mängd olika projekt och evenemang som utbyteselever kan deltaga i. Varje år i april-maj anordnas en tre veckor lång Rotary Safari för utbyteselever. Safari-rutten varierar från distrikt till distrikt, men den täcker ändå mycket av detta stora land.

Utbyteselever bjuds också in till distriktskonferensen. Detta ger möjlighet till att träffa andra utbyteselever. Distrikten anordnar också veckoslutsevenemang där utbyteseleverna har möjlighet att sammanstråla.

Våra korrespondenter hjälper dig i alla frågor gällande  ansökningsprocessen och vistelsen i Australien.                                                

Nya Zeeland

Nya Zeelands geografiska läge, som har hållit det avskilt från resten av världen, har skapat ett otrolig biologisk mångfald. Nya Zeeland består av två huvudöar och många mindre öar som samtidigt erbjuder majestätiska bergslandskap, vackra fjordar och sandstränder. Nya Zeeland är också ett tvåkulturellt land. De flesta nya zeeländare har en europeisk eller maori-bakgrund. Njut av utomhusaktiviteter i de majestätiska  landskapen från fantastiska Sagan om ringen! Lokala rotarianer hjälper dig och ser till att du får ut det mesta av ditt utbytesår.

Utbyteselever som anländer till Nya Zeeland börjar vanligtvis utbytet i juli. För att komma in i Nya Zeeland måste du ansöka om studievisum. Liksom de som reser till Australien har de som reser till Nya Zeeland också ett landsprogram som utbyteseleven själv svarar för. Utbyteseleverna flyger till Nya Zeeland via Singapore tillsammans med utbyteseleverna som åker till Australien. I Singapore görs ett uppehåll på tre dygn. Under den tiden kommer du att lära dig känna Singapore samt tillsammans gå igenom frågor i anslutning till utbytet.

Ett utbytes år i Nya Zeeland ger dig möjlighet till fantastiska upplevelser. Landet har ett gott rykte för att vara både säkert och rent. Du har också ett bra tillfälle på att prova nya sporter som att spela rugby, cricket eller olika nätspel. Klubbarna kommer att ordna tre till fyra värdfamiljer och en mentor som kan ge dig råd och stöd under din vistelse.

I ett idealfall bor du nära den utsedda skolan och du kan antingen cykla eller gå dit. Du förväntas inte byta skola under året, men du kan behöva överväga hur du enkelt kommer till och från skolan utan att värdfamiljen ska föra dig. Deltagande i skolan är inte frivilligt och du kommer att delta fullt ut i alla skolaktiviteter under utbytesåret. Du har också möjlighet att delta i olika resor och utflykter. Skolan använder  skoluniform som du måste betala för och själv ta hand om.

Under ditt utbytesår förväntas det att du deltar i rotarymöten och andra evenemang som ordnas av Rotarydistriktet. Vid dessa evenemang kan du träffa olika mänskor och få fantastiska upplevelser.

Våra korrespondenter hjälper dig i alla frågor gällande  ansökningsprocessen och vistelsen i Nya Zeeland.