Ansökningsanvisningar

Hur söker jag till ungdomsutbyte

Utbytena börjar vanligtvis på sommaren. På grund av de utförliga intervjuerna och utbildningarna och för att skaffa ev. visum och andra dokument för resan bör ansökan till ettårs- och sommarutbytesprogrammet göras i god tid redan året innan, före utgången av september. Sista ansökningsdag för sommarläger är i slutet av oktober.

Ansökan till utbyte startar genom att du kontaktar ortens rotaryklubb och lämnar in en fritt formulerad ansökan t.ex. via e-post. Samma förfarande gäller i detta skede för alla former av utbyte: ettårsutbyte, sommarutbyte och sommarläger.

Berätta i din ansökan åtminstone följande saker:

 • Personuppgifter, mobilnummer, hemadress
 • Födelsedatum
 • Skolan där du går och en beskrivning av studieframgången (med egna ord, i detta skede behöver du inte ännu skolbetyg)
 • Dina hobbyn
 • Din karaktär, dina starka sidor
 • Till vilket utbyte du önskar, ettårsutbyte, sommarutbyte eller sommarläger
 • Varför du vill på utbyte och säg till vilket land. Motivera din önskan.
 • Bifoga ett ansiktsfotografi så att du senare identifieras vid intervjutillfällen.

Rotaryklubben intervjuar dig personligen. Om klubben beslutar rekommendera dig för ett utbytesprogram kommer den vidare att intervjua din familj och därefter skicka dig till en intervju hos rotarydistriktet. Distriktet fattar det slutliga beslutet om din antagning till utbytesprogrammet. Klubb- och distriktsintervjuer kommer att äga rum inom oktober-november.

Efter godkännande ger klubben dig instruktioner om fortsättningen. De officiella ansökningsblanketterna för Rotarys utbytesprogram ifylls i december och utbildningen för dig och din familj sker under nästa vår. Utbytesresan sker därefter på sommaren.

Du kan söka efter klubbens kontaktinformation med hjälp av sökmotorn Club Finder. Ange namnet på din hemstad i sökmotorns fält Meeting Location  och tryck på Search. Klicka på klubbnamnet i listan som visas som ett resultat av sökningen för att se klubbens kontaktinformation. Sökmotorn gör det också möjligt att hitta klubbars webbplatser och kontaktinformation. Om det finns flera klubbar på din ort kan du skicka en förfrågan till dem alla. Berätta att du är intresserad av utbyte och begär råd om vart du skall skicka din ansökan. Om detta inte skulle fungera kan du också söka efter klubbar genom att skriva ortnamnet i fältet Club Name.

Om det är svårt att hitta en lämplig klubb är du också välkommen att be om råd av distriktets ungdomsutbytesansvariga. Rotaryverksamheten är uppdelad i distrikt, vart och ett med sin egen fyrsiffriga nummer. På kartan nedan kan du se de olika distrikten. Du kan använda kartan för att bedöma i vilket distrikt du bor och be distriktets ungdomsutbytesansvariga om råd. Ovanför kartan finner du en länk som du kan klicka på för att se  deras kontaktuppgifter. Ta modigt kontakt. Det är ingen fara om du först skulle råka välja ”fel” distrikt. Den ungdomsutbytesansvariga ger dig råd så du kommer rätt.

Ännu som sammanfattning:

 1. Tag kontakt med ortens rotaryklubb och fråga hur ansökan skall göras
 2. Gör en fritt formulerad ansökan och lämna in den till rotaryklubben före utgången av september.
 3. Vänta sedan på inbjudan till intervju.