Europa

Rotary ordnar ettårsutbyte till EU-länder i Europa. De europeiska länderna erbjuder fantastiska upplevelser både i skolan och familjerna, gammal kultur, konst, historia, utsökta kulinariska upplevelser och möjligheten att lära sig samt ett helt nytt språk. Alla finländska gymnasie-elever kan bra engelska så det är ett ypperligt alternativ att söka till något av de Europeiska länderna och sig ännu ett främmande språk. Det att utbyteslandet är ett EU-land betyder att du kommer att bli behandlad som en medborgare i landet: t.ex. inom hälso-, och sjukvården är du i samma position som landets egna invånare. Du har nytta av EU-sjukvårdskortet i dessa länder.

De största utbytesländerna i Europa är Frankrike, Tyskland och Italien. Till de andra länderna vi erbjuder är utbytet mera sporadiskt men mycket givande. Att hitta utbytesplats i dessa länder är mera utmanande men i bland lyckas utbytet även till sällsynta destinationer. T.ex. Tjeckien och Kroatien har varit omtyckta.

Tyskland kan beskrivas som ett land likt Finland. Tyskarna är effektiva och punktliga och tidtabellerna håller i allmänhet streck. Tyskland kräver inte språkstudier i förväg men det är alltid en fördel om du kan tyskans grunder.

Frankrike och Italien kräver att du redan påbörjat studier i deras språk, annars kan starten bli krävande för i familjen talas det inte nämnvärt engelska. Fast din språkkunskap är bristfällig, så lägg all energi från dag nummer ett på att förbättra den. Dessa länder är stolta över sina språk och det skulle vara en förolämpning att inte visa intresse för att försöka  förbättra språkkompetensen. Dessa länder kräver minst ett års språkstudier i nämnda språk. I Frankrike kom en lag år 2018 om att det inte är tillåtet att ha en mobiltelefon i fickan under lektionen. Regionala skillnader finns. I Frankrike tycker man inte heller om att du kräver specialdiet. Om du har specialdieter och de inte är allvarliga får du mycket mera ut av året om du inte gör ett stort nummer av dem. Franska familjer kockar på eget sätt och orkar inte lägga in sig i specialdieter. Italiens popularitet som utbytesland är på stigande.

Det är förmånligt och lätt att åka till Europa för flyget kostar inte mycket och visum behövs inte. Utbyteseleven kan själv bestämma flyg och flygrutt till destinationen, för till Europa anordnas inte gemensamma flyg. Till vissa destinationer går flyget till grannlandet. För varje destinationsland kommer noggranna direktiv om vilken dag och inom vilken tidsrymd resan skall ske. För varje land krävs olika försäkringsbolags försäkringar. Landsprogram anordnas inte vilket ytterligare sänker kostnaden.

I allmänhet kan sägas att Central- och Östeuropas skolor är ganska krävande och skoldagarna är långa. Middagen äts ganska sent. Ju snabbare du lär dig språket desto enklare blir livet och du får mera ut av utbytesåret. Ibland kan det för en finländare som är van vid ett mycket fritt leverne vara svårt att anpassa sig till skolans och familjens instruktioner. Inställningen avgör! Jämför inte situationen med hemlandet utan dyk in i de lokala sederna snarast möjligt.

Finländska elever är mycket omtyckta. Det är fint att höra att våra elever snabbt lär sig ett nytt språk, tar skolgången på allvar, beter sig respektabelt hos familjerna och tar med sig en bit av sin kultur till dessa destinationsländer.

När alla de som ska resa till Europa är godkända gör vi en gemensam Facebook grupp. Vi skolar dig i gruppen under våren, du kan lägga frågor och kommentarer till gruppen. Gruppen fungerar som vår ”hemmahamn” under hela utbytesåret. Via gruppen är Rotarys korrespondent tillgänglig hela tiden.

.De utresande utbyteseleverna har så klart drömmar och tankar om det nya hemlandet och dess sevärdheter. Det är inte alltid möjligt att förverkliga alla drömmar vi har. Ofta drömmer eleven om en storstad och blir ändå placerade i t.ex. en liten söt idyllisk alpby. Oavsett din destination lönar det sig att vara nöjd, glad och öppen och så klart tacksam för att där finns familjer som vill ha just dig till sig!

Rotaryklubbarna fungerar på olika sätt i olika länder, alla har sina egna seder och vanor. Vi ger inte separata instruktioner, värdklubben upplever du sen när du är på ort och ställe.

Tilläggsinformation får du av årsutbytets korrespondent.

 

Utbyteseleverna på besök i Schönbrunn i Wien i samband med EuroTour resan.