Nordamerika

Nordamerika har långa traditioner inom utbytesverksamheten. Inställningen till ungdomsutbyte är både entusiastiskt och ansvarsfullt. Den amerikanska gästfriheten och välgörenhetens roll betonas i Rotarys utbytesprogram.

De nordamerikanska länderna samt USA och Kanada är år efter år mycket eftertraktade destinationsländer. Finländska ungdomar har där ett gott rykte och är därför omtyckta som utbyteselever. Finland har årligen oftast ett tjugotal utbytesplatser till Nordamerika som är jämt fördelade bland de olika rotarydistrikten och som oftast koncentreras till mindre orter. Efterfrågan är årligen större än tillgången på platser så alla som önskar åka dit lyckas tyvärr inte med det.

 

Varför till Nordamerika?

 

För finländska ungdomar är USA och Kanada lockande mål länder av  flera orsaker. Kunskaperna i engelska är i allmänhet goda redan före utbytet startar och anpassningen går därför snabbt. Därför går språket sen att finslipas till perfekt med tanke på kommande arbetsliv. Många tror sig känna till landet genom nyheter, filmer och tv-serier och planerar att få egna liknande upplevelser. Verkligheten kan dock i många fall vara överraskande.  

Både USA och Kanadas skolsystem erbjuder möjlighet att utvidga och komplettera studierna med sådana ämnen som vi i Finland inte kan studera. Motsvarande kan du också fördjupa dig i sådana ämnen som du redan tidigare läst i Finland. Eftersom erforderlig språkkunskap redan finns vid utbytets början går det att genast börja studera fullskaligt. Skolgången avviker märkbart från vårt kursinriktade gymnasium och kan av många kännas tämligen lätt.

Goda möjligheter finns i skolan för olika hobbyverksamheter, speciellt inom sport. Under utbytesåret behöver man inte nödvändigtvis avstå från sin hobby utan man kan framgångsrikt fortsätta – med undantag för några riskbetonade grenar. Fast vi inte kan garantera möjligheten till en speciell gren lönar det sig att ta upp frågan med korrespondenten när destinationslandet klarnat. Både amerikanare och kanadensare idkar själv aktivt olika typer av hobbyer och är därför mycket förstående för utbyteselevens behov. Möjligheten att finna en helt ny hobby är också god.  Förutom sport i de nordamerikanska skolorna finns det möjlighet till flera olika inriktningar inom konst och kultur: tex. körer, band och musikalprojekt.

Både USA och Kanada är länder med stora motsättningarna och bjuder på sådana rikliga upplevelser och erfarenheter som för evigt kommer att finnas kvar i minnet. Allt är verkligen stort!  Stora av mänskan skapade infrastrukturer som t.ex. storstäder, motorvägar och industrikomplex, å andra sidan helt otroligt vackra orörda vildmarker med dess natur. Det finns också möjlighet att bekanta sig med ett brett socialt spektrum då det i båda länderna bor både urfattiga samt superrika invånare. Den stora etniska mångfalden ger ännu sin extra krydda. Båda länderna är redan historiskt sett mångkulturella.

 

Resa med eskort och landsprogram

De utbyteselever som reser till Nordamerika eskorteras från Finland som en grupp till New York där det ordnas en tre dagar lång orientering, eller s.k. landsprogram. I det ingår föredrag om landets seder och kultur och om de regler som gäller för utbyteseleven plus annat intressant program och besök på sevärdheter. Till sist eskorteras varje utbyteselev till sitt anslutningsflyg till destinationsorten och där en rotarian eller värdfamiljen tar emot. Deltagande i landsprogrammet är en del av utbytet till Nordamerika och betalas av utbyteseleven.

 

USA och Kanada

Både USA och Kanada är stora länder där det finns både storstäder och mångsidig natur. Ländernas storlek inverkar också på att väderleken stort varierar beroende på område – speciellt i USA. Ditt utbytesår kan därför variera stort beroende på var du tillbringar det. 

Ditt utbytesår kan i princip ske var som helst i USA eller Kanada men de flesta platserna finns i de stater i USA och de kanadensiska provinser som har gemensam gräns. Hit har historiskt sett flytta mycket folk från Norden och klimatet påminner om Finlands. I storstäderna finns sällan utbytesplatser.

USA anses vara en smältdegel för olika nationaliteter. Största delen av invånarna har sina rötter någon annanstans. De spansktalandes andel speciellt i delstaterna på västkusten är stor. Engelska talas med en mängd olika accenter. I Kanada finns också ett brett spektrum av kulturer och man håller fast i sina traditioner.

Familjernas seder och attityder avviker ofta märkbart från finländarnas förväntningar. Det glittrande livet som förmedlas av TV-serier är oftast en illusion för största delen av amerikanarna och kanadensarna lever ett högst vanligt liv. Familjens värderingar kan till och med verka lite konservativa mätt med finländska mått. Religionen spelar ofta en större roll än i Finland. Många amerikanare och kanadensare går regelbundet i kyrkan och det finns gott om olika trossamfund.

Ungdomar är inte särskilt fria att röra sig självständigt eftersom kollektivtrafiken är obefintlig och man rör sig med personbil. Avstånden kan vara överraskande långa. Eftersom största delen av utbytet sker till mindre orter får avstånden en ännu större betydelse. 

För finländare kan det vara en överraskning att tonåringar där ännu  behandlas som ”barn”. Vuxna bestämmer om många saker för dem och det råder brist på självständighet. Det är fråga om ungdomarnas säkerhet.

Både amerikanare och kanadensare är vänliga och sociala, behärskar small talk men de kan också kännas litet ytliga. I allmänhet är det lätt att bekanta sig med dem och de tar sig genast an utbyteseleven. Rotaryklubbarna gör mycket välgörenhetsarbete och utbyteseleverna har möjlighet att deltaga i dessa hands-on projekt. På detta sätt lär man sig lätt känna flera människor.

Skolgången avviker märkbart från det finländska gymnasiet. Ofta hålls läsordningen oförändrad hela året. De finländska utbyteseleverna klarar sig i allmänhet bra i de amerikanska skolorna och det är inte överraskande att de får goda vitsord. Skolan skall man ta på allvar för möjligheten att t.ex. få medverka i skolans idrottslag beror på skolframgången. I skolan finns många klubbar och olika idrottslag som det lönar att ansluta sig till, där får man också lätt mera vänner. Den utrustning som behövs för alla grenar  bekostar man själv. Utbyteselever går vanligtvis i allmänna skolor och inte i privata. Skolorna i de olika delstater kan vara mycket olika.

Över lag kan man säga att finländska utbyteselever anpassar sig bra både till USA och Kanada och är nöjda med sitt utbytesår. Oavsett var du tillbringar ditt år kommer din upplevelse att vara unik för dig – men ändå alltid äkta nordamerikansk.

 

Läger, utfärder och resor

Under utbytesåret kommer du att ha möjlighet att deltaga i de läger ditt rotarydistrikt ordnar, utflykter och resor. En del hör till det obligatoriska utbytesprogrammet och för det betalar du inte skilt. En sådan kan vara t.ex. ett orienteringstillfälle ordnat av rotarydistriktet gemensamt för distriktets alla utbyteselever eller en tillställning där du träffar ungdomar från distriktet som sökt till utbyte för nästa år. Du får då möjlighet att berätta om Finland som destinationsland. Att delta i distriktskonferensen hör också till dina skyldigheter.

Olika självfinansierade resor kan också vara tillgängliga under året. Reseprogrammen varierar beroende på var i USA ditt distrikt ligger. Resorna är frivilliga och du får mera information när ditt rotarydistrikt har klarnat. Utbytesåret kulminerar ofta efter skolans slut med en 2-3 veckors turné, den så kallade ”End of the Year Bus Tour”. Beroende på vilket ditt rotarydistrikt är kommer resan att ske till olika delar av USA. West Coast Tour och East Coast Tour är exempel på dessa. Dessa resor är inte billiga, men garanterat minnesvärda!

Utbyteselever får enligt Rotarys bestämmelser inte ensam resa utanför sitt eget distrikt. Det är m.a.o inte tillåtet att t.ex. planera en resa för att hälsa på sina egna släktingar eller vänner i en annan delstat eller ens ett annat rotarydistrikt. I detta fall är det fråga om utbytes elevens säkerhet.

 

Klicka här så finner du kontaktupgifterna till våra korrespondenter. De berättar gärna mera om målen i Nordamerika!