Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikassa on pitkät perinteet vaihto-oppilastoiminnasta. Nuorisovaihtoon suhtaudutaan innostuneesti ja vastuuntuntoisesti. Amerikkalainen vieraanvaraisuus ja hyväntekeväisyystyön rooli korostuvat myös Rotaryn vaihto-oppilasohjelmassa.

Pohjois-Amerikan maat, sekä USA että Kanada, ovat vuodesta toiseen erittäin haluttuja kohdemaita. Suomalaiset nuoret ovat siellä hyvässä maineessa ja siksi pidettyjä vaihto-oppilaita. Suomella on yleensä vuosittain yhteensä useampi kymmenen vaihtopaikkaa Pohjois-Amerikkaan. Ne sijoittuvat ympäriinsä tasaisesti eri rotarypiireihin ja keskittyvät yleensä pienemmille paikkakunnille. Kysyntää on kuitenkin joka vuosi enemmän kuin paikkoja, joten valitettavasti  kaikki Pohjois-Amerikkaan haluavat eivät sinne pääse.

 

Miksi Pohjois-Amerikkaan?

 

Suomalaisille nuorille USA ja Kanada ovat houkuttelevia kohdemaita monestakin eri syystä. Englannin kieli on yleensä jo aika hyvin hallussa ennen vaihtoon lähtöä, joten sopeutuminen käy nopeasti. Siksi myös kielitaidon hiominen erinomaiseksi jatkoelämän tarpeita varten onnistuu helposti. Moni ajattelee tuntevansa näitä maita uutisten, elokuvien ja tv-sarjojen kautta ja haluaa saada elämästä siellä myös omakohtaisia kokemuksia. Tosin todellisuus saattaa hyvinkin yllättää!

Sekä USA:n että Kanadan koululaitokset tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet laajentaa ja täydentää opintoja sellaisilla aineilla, joita meillä Suomessa ei opiskella. Toisaalta voi myös syventää tietojaan niissä aineissa, joita on Suomessa jo opiskellut. Koska riittävä kielitaito on jo olemassa vaihdon alkaessa, pääsee koulutyöhön käsiksi heti täysipainoisesti. Koulu poikkeaa merkittävästi meidän kurssimuotoisesta luokiosta ja saattaa tuntua varsin helpolta.

Hyvät harrastusmahdollisuudet löytyvät kouluissa varsinkin eri urheilulajeissa. Vaihtovuonna ei tarvitse välttämättä luopua omasta harrastuksestaan, vaan sitä voi monesti jatkaa menestyksekkäästi  –  muutamia riskilajeja lukuunottamatta. Vaikka emme voi taata minkään lajin harrastamisen jatkamisen mahdollisuutta, kannattaa asia ottaa puheeksi kirjeenvaihtajan kanssa, kun kohdemaa on selvillä. Sekä amerikkalaiset että kanadalaiset harrastavat itse aktiivisesti ja ovat siten hyvin ymmärtäväisiä huostassaan olevien vaihto-oppilaiden tarpeista. Myös mahdollisuudet aivan uuden harrastuksen löytämiseen ovat hyvät. Urheilun lisäksi  kouluissa on monenlaisia mahdollisuuksia kulttuuri- ja taideharrastusten parissa: esimerkiksi kuoroja, bändejä ja musikaaliprojekteja.

Sekä USA että Kanada ovat suuria vastakohtaisuuksien maita ja tarjoavat runsaasti sellaisia elämyksiä ja kokemuksia, jotka jäävät ikiajoiksi mieleen. Kaikki todella on suurta! Toisaalta on laajoja ihmisen luomia infrastruktuureita, kuten suurkaupunkeja, monikaistaisia moottoriteitä ja valtavia teollisuuslaitoksia. Toisaalta on aivan upeaa, koskematonta luontoa ja erämaata villieläimineen. Molemmat maat ovat sekä etnisesti että sosiaalisesti monimuotoisia, elävästi monikulttuurisia jo historialtaan.

Saattomatka ja maaohjelma

Pohjois-Amerikkaan lähtevät vaihto-oppilaat saatetaan ryhmänä Suomesta New Yorkiin, jossa järjestetään kolme päivää kestävä orientaatio- eli maaohjelma. Siihen kuuluu luentoja maan tavoista ja kulttuurista sekä vaihto-oppilasta koskevista säännöistä, mutta myös nähtävyyksien katsomista ja muuta kiinnostavaa ohjelmaa. Lopuksi jokainen oppilas saatetaan omalle jatkolennolleen kohti lopullista vaihtokohdetta, jossa rotarit tai isäntäperheet ovat vastassa. Maaohjelmaan osallistuminen on osa Pohjois-Amerikan vaihtoa ja sen kustannukset maksaa oppilas.

Yhdysvallat ja Kanada

Sekä Yhdysvallat että Kanada ovat suuria maita, joista löytyy sekä suurkaupunkeja että monimuotoista luontoa. Maiden suuruus vaikuttaa myös siihen, että ilmasto vaihtelee paljon alueittain – varsinkin Yhdysvalloissa. Vaihto-oppilasvuosi voi olla hyvin erilainen riippuen siitä, missä vuotesi vietät.

Vaihtokohteesi voi periaatteessa olla missä päin Yhdysvaltoja tai Kanadaa, mutta suhteellisesti eniten paikkoja on niissä USA:n osavaltioissa ja Kanadan provinsseissa, jotka ovat lähellä maiden välistä rajaa. Sinne on historiallisesti aikoinaan muuttanut paljon väestöä Pohjoismaista ja ilmasto muistuttaa myös paljon Suomea. Suurkaupungeissa on harvoin vaihtopaikkoja.

Yhdysvaltoja pidetään kansojen sulatusuunina. Valtaosa väestöstä on sukujuuriltaan muualta muuttaneita. Espanjankielisten ihmisten osuus varsinkin länsirannikon osavaltioissa on suuri. Englantia puhutaan monenlaisella korostuksella. Kanadassa oma kulttuuritausta monesti korostuu, ja oman kulttuuritaustan perinteistä pidetään kiinni.

Perheiden tavat ja asenteet poikkeavat usein suuresti suomalaisten ennakko-odotuksista. TV-sarjojen välittämä räiskyvä elämä on vain illuusio, sillä valtaosa amerikkalaisista ja kanadalaisista elää varsin tavanomaista elämää. Perheiden arvomaailma saattaa kuitenkin tuntua suomalaisittain jopa hieman vanhoilliselta ja uskonnollisuus tulee usein esiin useammin kuin Suomessa. Monet amerikkalaiset ja kanadalaiset käyvät säännöllisesti kirkossa ja kirkkokuntia on useita.

Nuoret eivät ole kovin vapaita liikkumaan itsenäisesti, sillä joukkoliikenne on olematonta ja kaikkialle mennään autolla. Välimatkat saattavat myös olla yllättävän pitkiä. Koska suurin osa vaihtopaikoista on pienemmillä paikkakunnilla, välimatkojen merkitys korostuu entisestään.

Suomalaiselle nuorelle saattaa olla yllätys, miten ”lapsina” siellä teini-ikäisiäkin vielä kohdellaan. Aikuiset päättävät monista asioista heidän puolestaan ja itsenäisyys on vähissä. Kyse on nuorten turvallisuudesta.

Sekä amerikkalaiset että kanadalaiset ovat ystävällisiä ja sosiaalisia, hallitsevat small talkin, mutta saattavat myös tuntua hieman pinnallisilta. Yleensä heihin on kuitenkin helppo tutustua ja he ottavat heti vaihto-oppilaan siipiensä suojaan. Rotaryklubit tekevät paljon hyväntekeväisyystyötä ja vaihto-oppilaille tarjoutuu tilaisuus osallistua näihin hands-on -projekteihin. Mukaan kannattaa sukeltaa täysillä: siten oppii tuntemaan helposti lisää ihmisiä.

Koulunkäynti eroaa kovasti suomalaisesta lukiosta. Usein lukujärjestys pysyy täysin samana koko vuoden (tai vaihtuu muutaman kerran vuodessa). Suomalaiset vaihto-oppilaat pärjäävät yleensä hyvin amerikkalaisessa ja kanadalaisessa koulussa. Ei ole ollenkaan tavatonta, että he saavat kiitettäviä numeroita. Koulu kannattaakin ottaa tosissaan, sillä esimerkiksi pääsy urheilujoukkueisiin usein  riippuu koulumenestyksestä. Kouluissa on paljon kerhoja ja erilaisia urheilujoukkueita, joihin kannattaa liittyä, sillä siellä saa helposti hyviä ystäviä. Kaikki eri harrastuslajien vaatimat välineet ja vaatteet pitää kustantaa itse. Yleensä vaihto-oppilaat ovat yleisissä eivätkä yksityisissä kouluissa, mutta koulut eri osavaltioissa voivat olla hyvinkin erilaisia.

Kaiken kaikkiaan suomalaiset oppilaat sopeutuvat yleensä hyvin sekä Yhdysvaltoihin että Kanadaan ja ovat tyytyväisiä vaihtovuoteensa. Riippuen siitä, missä vuoden vietät, tulee kokemuksesi olemaan omalla tavallaan omanlaisensa – mutta aina kuitenkin aidosti pohjoisamerikkalainen!

Leirit, retket ja matkat

Vaihtovuotesi aikana sinulla tulee olemaan mahdollisuus osallistua rotarypiirisi järjestämille leireille, retkille ja matkoille. Osa niistä kuuluu pakollisena vaihto-ohjelmaasi, eikä niistä tarvitse maksaa erikseen. Tällainen saattaisi olla esimerkiksi rotarypiirisi järjestämä orientaatioleiri yhdessä kaikkien piirin vaihto-oppilaiden kanssa tai tapahtuma, jossa tapaat piiristäsi seuraavan vuoden vaihtoon hakeneet nuoret ja saat tilaisuuden esitellä Suomea kohdemaana. Lisäksi osallistuminen Rotaryn piirikonferenssiin kuuluu velvollisuuksiisi.

Myös erilaisia omakustanteisia matkoja saattaa olla vuoden aikana tarjolla. Matkaohjelmat vaihtelevat sen mukaan, missä päin Pohjois-Amerikkaa piirisi sijaitsee. Matkat ovat vapaaehtoisia ja saat niistä tarkempaa tietoa sitten, kun rotarypiirisi on varmistunut. Vaihtovuosi kulminoituu usein koulujen päätyttyä 2 – 3 viikon mittaiseen kiertomatkaan eli ns. End of the Year Bus Tour’iin. Riippuen rotarypiirisi sijainnista matka suuntautuu eri osiin Pohjois-Amerikkaa. West Coast Tour ja East Coast Tour ovat näistä esimerkkejä. Nämä matkat ovat kalliita, mutta varmasti ikimuistoisia!

Vaihto-oppilaat eivät saa rotarysääntöjen mukaan matkustaa yksin oman piirinsä ulkopuolelle. Ei siis ole luvallista suunnitella omaa matkaa esimerkiksi tapaamaan sukulaisia tai ystäviä toisessa osavaltiossa tai provinssissa tai edes toisen rotarypiirin alueella. Tässä on kyse oppilaiden turvallisuudesta!

Klikkaa tästä niin löydät yhteystiedot kirjeenvaihtajiimme. He kertovat mielellään lisää Pohjois-Amerikan kohteistamme !

Vaihdossa olleitten oppilaitten kertomuksia kokemuksistaan löydät täältä. Niistä saa hyvää lisätietoa vaihdosta eri maissa.