Koulutus ja yhteistyöverkko

Isäntäperheet koulutetaan

Rotarypiirit järjestävät oman alueensa isäntäperheiden koulutuksen. Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää perheet Rotary-järjestön tapaan toimia, tutustuttaa heidät toisiinsa sekä käydä läpi vaihto-oppilasta sitovat säännöt. Rotaryn nuorisovaihdon kansainvälinen sertifiointi määrittelee, mitä asioita koulutuksessa täytyy käsitellä. Nuorten turvallisuus ja koskemattomuus ovat meille ensi arvoisen tärkeitä asioita ja niitä varten on olemassa säännöt ja toimintaohjeet. Rotary-järjestö ottaa vastuunsa vakavasti. Myös isäntäperheiden tulee tietää vastuunsa heidän huomaansa uskotusta nuoresta.

Piirikoulutuksen lisäksi vaihto-oppilaan oman isäntäklubin vastuulla on huolehtia siitä, että perhe on hyvin valmisteltu vastaanottamaan nuori kotiinsa ja että perhe on todettu tehtävään sopivaksi.

Koulutusten järjestelyt piireissä vaihtelevat hieman riippuen siitä, paljonko vaihto-oppilaita piirissä on ja kuinka helppo isäntäperheiden on kokoontua yhteiseen tilaisuuteen. Piirikoulutustilaisuuksiin ovat tervetulleita myös sellaiset perheet, jotka vasta miettivät isäntäperheeksi ryhtymistä. Tavallisesti piirikoulutuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kun uusi vaihto-oppilasryhmä saapuu maahan – koulujen alkaessa elokuussa ja tammikuussa. Lisäksi oppilaan ensimmäinen isäntäperhe pääsee osallistumaan yhdelle ylimääräiselle yhteiselle luennolle, kun he hakevat oman vaihto-oppilaansa orientaatioleiriltä.

Isäntäperhevalmennus sisältää seuraavia aiheita:
 • Rotary-toiminnan ja nuorisovaihdon esittely
 • Isäntäperhettä ja vaihto-oppilasta koskevat odotukset
 • Oppilaan turvallisuus ja säännöt
 • Oppilaan vakuutus ja terveydenhuolto
 • Oppilaan raha-asiat
 • Oppilaan koulunkäynti
 • Oppilaan matkustussäännöt
 • Isäntäperheiden erilaiset roolit vaihtovuoden aikana
 • Rotaryklubin rooli ja nuorisovaihdon tukijärjestelmä
 • Rotareiden vaihto-oppilaille järjestämä ohjelma
Rotexit klubien apuna ja vaihto-oppilaiden tukena

Rotexit ovat nuoria, jotka ovat itse olleet vuosivaihdossa ulkomailla ja järjestäytyneet vaihdosta palattuaan rotarytoiminnan sateenvarjon alle. He toimivat klubien ja piirien apuna nuorisovaihdon tehtävissä sekä järjestävät ohjelmaa maassa oleville vaihto-oppilaille. Rotexit ovat korvaamaton apu rotareille myös isäntäperheiden koulutustilaisuuksissa, sillä he pystyvät omakohtaisesta kokemuksesta neuvomaan ja antamaan vinkkejä.

Rotexit toimivat myös vaihto-oppilaiden tukihenkilöinä ja pystyvät tarjoamaan arvokasta vertaistukea.

Rotexien vaihto-oppilaille järjestämissä tilaisuuksissa noudatetaan aina rotarysääntöjä ja esimerkiksi yön yli tapahtuvia kokoontumisia, joissa ei ole aikuisia mukana, ei sallita.

Vaihto-oppilaan turvaverkko

Kun nuori lähtee kotoaan vuosivaihtoon ulkomaille, hänen vanhempansa luovuttavat vastuun oman lapsensa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta Rotary-järjestölle. Isäntäklubina toimiva rotaryklubi on sitoutunut huolehtimaan nuoresta yhdessä isäntäperheiden kanssa. Vaihto-oppilaan fyysisen koskemattomuuden turvaaminen ja seksuaalisen häirinnän estäminen ovat ehdottomia vaatimuksia. Kaikkien vaihto-oppilaiden kanssa toimivien vapaaehtoistoimijoiden – niin rotareiden kuin kaikkien isäntäperheen 18-vuotta täyttäneiden (tai vaihtojakson aikana täyttävien) perheenjäsenten – tulee antaa suostumus rikostaustaotteen hakemiseen. Se tapahtuu allekirjoittamalla suostumuslomake, joka liitetään sähköiseen rikostaustaotehakemukseen. Hakemuksen lähettämisen Oikeusrekisterikeskukselle hoitavat rotarit.

Nuorisovaihdon tukiverkko
 1. Isäntäperhe ja koulu
 2. Isäntäklubin nuorisovaihtotiimi ja piirin nuorisovaihtokomitea
 3. Suomen ja oppilaan kotimaan kirjeenvaihtajat

 

Vaihto-oppilaan tulee tuntea, että hän voi luottamuksella kääntyä ongelmissaan näistä tahoista kenen tahansa puoleen.

Mitä paremmin vaihto-oppilaan ja isäntäperheen,  isäntäperheen ja koulun sekä isäntäperheen ja klubin välinen kommunikaatio hoituu oppilasta koskevissa asioissa, sitä helpommin mahdolliset ongelmatilanteet saadaan selvitettyä ennen kuin niistä kasvaa ylitsepääsemättömiä. On aina suositeltavaa ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Suuri osa ongelmista johtuu tavallisesti puutteellisesta kommunikoinnista tai silkasta väärinymmärryksestä.

Sääntörikkomuksista johtuvat kurinpalautuspäätökset tekee piirin nuorisovaihtokomitea. Isäntäperheen ei tule koskaan uhata oppilasta kotiinpalautuksella. Palautuspäätöksen tekee aina piirikomitea.

Isäntäperhe tai -klubi ei ongelmatilanteissa ole yhteydessä suoraan vaihto-oppilaan omiin vanhempiin tai lähettäneeseen rotaryklubiin. Tarvittaessa isäntäklubi ottaa yhteyttä oppilaan kirjeenvaihtajaan Suomessa ja asia hoidetaan kansainvälisellä tasolla kirjeenvaihtajien kesken.