Ohjeet ja lomakkeet

Klubin ohjeet ja lomakkeet

Eräissä linkeissä on täytettäviä, muokattavia ja tallennettavia pdf-lomakkeita. Tallenna pohja ensin koneellesi ja editoi sitä sen jälkeen. Käytä viimeisintä Adobe Reader-versiota Windows-ympäristössä.

Oppilastietokanta (YEAH)

Nuorisovaihtoasiamiehen ohje 2023
YEAH login

Nuorisovaihtotiimien YEAH-koulutusmateriaali (14.9.2022)
Nuorisovaihtoasiamiehen YEAH-ohje 2022 (video)

 

 

Club Commitment Forms

The links contain pdf forms that can be filled in, edited and saved. First save the blank form on your computer and then edit it. Use the latest version of Adobe Reader in a Windows environment.

Family-to-Family Exchange 2024
Camps 2024
Long-Term Exchange 2024–2025

Hakemuksen liitteeksi tulevat lääkärin ja hammaslääkärin todistukset tehdyistä tarkastuksista. Niitä varten on olemassa viralliset todistuspohjat, joita on ehdottomasti käytettävä. Muut todistukset eivät hakemukseen kelpaa. Hakija saa todistuspohjat ensisijaisesti YEAH-järjestelmästä osana hakemuksen täyttöä, mutta ne löytyvät myös tästä. Hakija kopioi lomake-pdf:t omalle koneelleen, esitäyttää henkilötietonsa, tulostaa esitäytetyt lomakkeet ja ottaa ne mukaan lääkärikäynnille. Lääkärikäynnin jälkeen hakija ja hänen huoltajansa allekirjoittavat lääkärintodistuksen, skannaavat lomakkeet omiksi pdf:ksi (tuloksena 2 pdf-tiedostoa) ja lataavat ne YEAH-järjestelmään hakemuksen täyttöohjeen mukaisesti.

Lääkärin täytettävä lomake:
Medical History and Examination – Section C-1

Hammaslääkärin täytettävä lomake:
Dental Health and Examination – Section D

Kesävaihdon ohjeet ja lomakkeet

Toimintaohje hyväksytyn piirihaastattelun jälkeen 2023
Hakemuksen täyttöohje 2023

Mallihakemus 2022 (pdf)

Piirihaastattelu 12.11.2022 – Piirin 1410 ehdokkaille esitetty materiaali (pdf)

Hakemuksen täyttökoulutus 22.11.2022 – Piirin 1410 Koulutusmateriaali (pdf)
Hakemuksen täyttökoulutus 23.11.2021 – Tallenne koulutustilaisuudesta (video). Huomaa, että vuodelle 2022 kesävaihtohakemuksen liitteissä on tullut pieniä muutoksia verrattuna videon esitykseen. Videosta ei valitettavasti ole 2022 versiota.

Vakuutus, valitse ”Plan B”
Vakuutuksen kattavuus
(Vakuutus täyttää Rotary Internationalin vaatimukset ja on voimassa kaikkialla maailmassa)

USA ESTA application

Kesäleirien ohjeet ja lomakkeet

Eräissä linkeissä on täytettäviä, muokattavia ja tallennettavia pdf-lomakkeita. Tallenna pohja ensin koneellesi ja editoi sitä sen jälkeen. Käytä viimeisintä Adobe Reader-versiota Windows-ympäristössä.

Toimintaohje hyväksytyn piirihaastattelun jälkeen 2023

HUOM ! Syksystä 2023 alkaen myös kesäleireille lähtevät oppilaat tekevät hakemuksensa YEAH-oppilastietokantaohjelmalla.
Hakemuksen täyttöohje YEAH:ssa 2023

Kesän 2022 leirilista (esimerkkejä tyypillisistä leireistä)
Kesän 2023 leirilista

Vakuutus, valitse ”Plan B”
Vakuutuksen kattavuus
(Vakuutus täyttää Rotary Internationalin vaatimukset ja on voimassa kaikkialla maailmassa)