Ohjeet ja lomakkeet

Klubin ohjeet ja lomakkeet

Eräissä linkeissä on täytettäviä, muokattavia ja tallennettavia pdf-lomakkeita. Tallenna pohja ensin koneellesi ja editoi sitä sen jälkeen. Käytä viimeisintä Adobe Reader-versiota Windows-ympäristössä.

Hakemuksen liitteeksi tulevat lääkärin ja hammaslääkärin todistukset tehdyistä tarkastuksista. Niitä varten on olemassa viralliset todistuspohjat, joita on ehdottomasti käytettävä. Muut todistukset eivät hakemukseen kelpaa. Hakija saa todistuspohjat ensisijaisesti YEAH-järjestelmästä osana hakemuksen täyttöä, mutta ne löytyvät myös tästä. Hakija kopioi lomake-pdf:t omalle koneelleen, esitäyttää henkilötietonsa, tulostaa esitäytetyt lomakkeet ja ottaa ne mukaan lääkärikäynnille. Lääkärikäynnin jälkeen hakija ja hänen huoltajansa allekirjoittavat lääkärintodistuksen, skannaavat lomakkeet omiksi pdf:ksi (tuloksena 2 pdf-tiedostoa) ja lataavat ne YEAH-järjestelmään hakemuksen täyttöohjeen mukaisesti.

Lääkärin täytettävä lomake:
Medical History and Examination – Section C-1

Hammaslääkärin täytettävä lomake:
Dental Health and Examination – Section D

Vakuutus, valitse ”Plan B”
Vakuutuksen kattavuus
(Vakuutus täyttää Rotary Internationalin vaatimukset ja on voimassa kaikkialla maailmassa)

First Night Questions – Työkalu, jolla Vaihtari opetetaan tuntemaan isäntäperheen tavat ja säännöt 

Rotary International minimum requirements on student insurance coverage

BCG vaccine in the Finnish national vaccination programme

Rokotusohje vuosivaihtoon Ranskaan lähteville

Käyntikorttiohje

Ohjeita vuosivaihtoon Pohjois-Amerikkaan lähteville (2024 ohjeet julkaistaan pian):

Vaihtarin lähtötoimet Pohjois-Amerikkaan
USA:n viisuminhakuprosessi
Oleskeluluvan hakeminen Kanadaan

Kesäleirien ohjeet ja lomakkeet

Eräissä linkeissä on täytettäviä, muokattavia ja tallennettavia pdf-lomakkeita. Tallenna pohja ensin koneellesi ja editoi sitä sen jälkeen. Käytä viimeisintä Adobe Reader-versiota Windows-ympäristössä.