Ohjeet ja lomakkeet

Hakemuksen liitteeksi tulevat lääkärin ja hammaslääkärin todistukset tehdyistä tarkastuksista. Niitä varten on olemassa viralliset todistuspohjat, joita on ehdottomasti käytettävä. Muut todistukset eivät hakemukseen kelpaa. Hakija saa todistuspohjat ensisijaisesti YEAH-järjestelmästä osana hakemuksen täyttöä, mutta ne löytyvät myös tästä. Hakija kopioi lomake-pdf:t omalle koneelleen, esitäyttää henkilötietonsa, tulostaa esitäytetyt lomakkeet ja ottaa ne mukaan lääkärikäynnille. Lääkärikäynnin jälkeen hakija ja hänen huoltajansa allekirjoittavat lääkärintodistuksen, skannaavat lomakkeet omiksi pdf:ksi (tuloksena 3 pdf-tiedostoa) ja lataavat ne YEAH-järjestelmään hakemuksen täyttöohjeen mukaisesti.

Lääkärin täytettävät lomakkeet:
Medical History and Examination – Section C-1
Certificate on BCG Vaccination

Hammaslääkärin täytettävä lomake:
Dental Health and Examination – Section D

Kesävaihdon ohjeet ja lomakkeet

Toimintaohje hyväksytyn piirihaastattelun jälkeen
Hakemuksen täyttöohje

Mallihakemus (pdf)

Piirihaastattelu 12.11.2022 – Piirin 1410 ehdokkaille esitetty materiaali (pdf)

Hakemuksen täyttökoulutus 22.11.2022 – Piirin 1410 Koulutusmateriaali (pdf)
Hakemuksen täyttökoulutus 23.11.2021 – Tallenne koulutustilaisuudesta (video). Huomaa, että vuodelle 2022 kesävaihtohakemuksen liitteissä on tullut pieniä muutoksia verrattuna videon esitykseen. Videosta ei valitettavasti ole 2022 versiota.

Vakuutus, valitse ”Plan B”
Vakuutuksen kattavuus
(Vakuutus täyttää Rotary Internationalin vaatimukset ja on voimassa kaikkialla maailmassa)

USA ESTA application

Kesäleirien ohjeet ja lomakkeet

Eräissä linkeissä on täytettäviä, muokattavia ja tallennettavia pdf-lomakkeita. Tallenna pohja ensin koneellesi ja editoi sitä sen jälkeen. Käytä viimeisintä Adobe Reader-versiota Windows-ympäristössä.