Direktiv och blanketter

Klubbens direktiv och blanketter

I vissa länkar finns det PDF-blanketter som skall fyllas i, redigeras och sparas. Spara först underlaget på din maskin och redigera därefter. Använd senaste versionen av Adobe Reader för Windows.

Obs ! En del av direktiven finns fortfarande på finska (språket markeras i länkarna). Berätta gärna ifall ni behöver någon speciell blanket på svenska. Deras översättning till svenska pågår. Vi ber om tålamod.

Ettårsutbytets direktiv och blanketter

Obs ! En del av direktiven finns fortfarande på finska (språket markeras i länkarna). Deras översättning till svenska pågår. Vi ber om tålamod.

Ansökan ska åtföljas av intyg från läkare och tandläkare över utförda besiktningar. Det finns officiella intygsbaser för dem som måste användas. Övriga intyg är inte giltiga för ansökan. Den sökande får intygsbaserna i första hand från YEAH-systemet som ett led i att fylla i ansökan, men de finns även här. Sökanden kopierar blankett-pdf till sin egen dator, fyller i sina personuppgifter i förväg, printar ut de förifyllda blanketterna och tar dem med sig till läkarbesöket. Efter läkarbesöket undertecknar den sökande och hans/hennes vårdnadshavare läkarintyget, scannar in blanketterna till sin egen pdf (vilket resulterar i  pdf-filer) och laddar upp dem till YEAH-systemet enligt instruktionerna för att fylla i ansökan.

Blanketter som ska fyllas i av läkare:
Medical History and Examination – Section C-1

Blanketter som ska fyllas i av tandläkare:
Dental Health and Examination – Section D

Försäkring, välj ”Plan B” (på engelska)
Försäkringens omfattning (på engelska)
(Försäkringen uppfyller Rotary Internationals krav och är i kraft överallt i världen)

First Night Questions – Ett verktyg för utbytesstudenter för att lära sig värdfamiljens seder och regler

Rotary International minimum requirements on student insurance coverage (på engelska) 

BCG vaccine in the Finnish national vaccination programme

Vaccinationsdirektiv för årsutbyte i Frankrike (på engelska)

Visitkortsdirektiv (på finska)

 

Direktiv för resenärer på årsutbyte till Nordamerika :

Utbyteselevens förberedelser före avresa till Nordamerika (på finska)
Process för ansökan om visum till USA (på finska)
Ansökan om uppehållstillstånd i Kanada (på finska)

 

Sommarutbytets direktiv och blanketter

Obs ! En del av direktiven finns fortfarande på finska (språket markeras i länkarna). Deras översättning till svenska pågår. Vi ber om tålamod.

Sommarlägrens direktiv och blanketter

I vissa länkar finns det PDF-blanketter som skall fyllas i, redigeras och sparas. Spara först underlaget på din maskin och redigera därefter. Använd senaste versionen av Adobe Reader för Windows.

Obs ! En del av direktiven finns fortfarande på finska (språket markeras i länkarna). Deras översättning till svenska pågår. Vi ber om tålamod.

Broschyrer och utbildningsmaterial

Obs ! En del av broschyrerna finns fortfarande på finska (språket markeras i länkarna). Deras översättning till svenska pågår. Vi ber om tålamod.