Vi är en del av den internationella Rotaryrörelsen

Rotary International

Rotary International stöder och styr rotarianerna och klubbarna till att genomföra Rotarys mål. Det högsta beslutande organet för Rotary International är årsmötet, dit varje klubb har rätt att sända en officiell representant och där varje rotarian har rätt att delta.

Galjonsfiguren för Rotary International är presidenten, som byts årligen.

Rotary Internationals huvudkontor finns nära Chicago i Evanston, Illinois. På huvudkontoret, som leds av en generalsekreterare, arbetar cirka 530 personer. Förutom huvudkontoret har Rotary International sju regionala byråer runtom i världen. Byrån för Europa och Afrika (EAO), som finns i Zürich, betjänar rotarianerna på finska och svenska.

Rotarystiftelsen

Rotarystiftelsen är en av världens största välgörenhetsaktörer, som ideligen placerar sig bland de främsta i genomskinlighets- och pålitlighetsjämförelser.Rotarystiftelsen koordinerar och finansierar rotarianernas världsomfattande serviceverksamhet. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och kapitalavkastning, vilka kanaliseras till utbildningsprojekt och humanitärt biståndsarbete.

En viktig incitament är beviljandet av Paul Harris-utmärkelsen för varje donation på tusen dollar. PHF-utmärkelser, som har namn efter Rotarys grundare Paul Harris, har världen över beviljats i över en miljon exemplar.