Utbyte utomlands

Rotarys ungdomsutbyte är ett säkert och prisvärt utbytesprogrammt. Säkerhet baseras på en fördjupad utbildning av deltagarna i programmet och ett skyddsnät från volontärer från hemlandet till destinationslandet. Värdfamiljer och rotaryklubbar får ingen ekonomisk ersättning för studentunderhåll.

Årsutbyte betyder att ungdomen går ett år i skola i värdlandet, bor vanligtvis med mer än en värdfamilj och deltar i värdklubbens och Rotary-distriktets ordnade aktiviteter. Under vissa omständigheter kan det finnas endast en värdfamilj, men detta kommer att meddelas före utbytet. Under året kan ungdomen lära sig värdlandets språk, bekanta sig med landets kultur och seder och knytar livslånga vänskapsband till värdfamiljen, rotarianer och andra utbyteselever runt om från världen som man träffar under utbytesåret.

Under sommarutbytet åker den unga personen till gäst hos den utländska värdfamiljen i några veckor och när han/hon återvänder tar han/hon värdfamiljens unga person till sitt eget hem för en liknande period. Den finska unga personen blir bekant med en ny kultur och får använda i praktiken de språkkunskaper han/hon har lärt sig. Utbytet sker under sommarlovet.

Sommarläger pågår i 2-3 veckor och var och en har sitt eget tema. Det finns många typer av läger och ofta följer deras teman landets natur eller kultur.