Utbyte utomlands

Rotarys ungdomsutbyte är ett säkert och prisvärt utbytesprogrammt. Säkerhet baseras på en fördjupad utbildning av deltagarna i programmet och ett skyddsnät från volontärer från hemlandet till destinationslandet. Värdfamiljer och rotaryklubbar får ingen ekonomisk ersättning för studentunderhåll.

I ettårsutbyte går den unga personen i ett läsår i en lokal skola i värdlandet, bor vanligtvis i tre värdfamiljer och deltar i värdklubbar och rotarydistriktets aktiviteter. Under året lär sig den unga personen värdlandets språk, lär känna landets kultur och seder, gör livslånga vänner med medlemmar i värdfamiljen, rotarianer och andra utbytesstudenter från hela världen.

Under sommarutbytet åker den unga personen till gäst hos den utländska värdfamiljen i några veckor och när han/hon återvänder tar han/hon värdfamiljens unga person till sitt eget hem för en liknande period. Den finska unga personen blir bekant med en ny kultur och får använda i praktiken de språkkunskaper han/hon har lärt sig. Utbytet sker under sommarlovet.

Sommarläger pågår i 2-3 veckor och var och en har sitt eget tema. Det finns många typer av läger och ofta följer deras teman landets natur eller kultur.