Ettårsutbyte

Årsutbyte är den populäraste och synligaste formen av ungdomsutbyte. I förhållande till invånarantalet hör Finland till de aktivaste inom Rotarys värld. Varje år reser ca. 100 ungdomar ut i världen och ett lika stort antal anländer till Finland.

Ettårsutbyte via Rotaryorganisationen  är tryggt. Tryggheten grundar sig på att alla involverade parter i programmet är utbildade och inkomna i  verksamheten, samt på frivilliga medhjälpare som tillsammans bildar ett säkerhetsnät. Värdfamiljerna eller Rotary klubbarna får ingen ersättning för elevens uppehälle och boende. Reglerna som utbyteseleven och alla andra involverade parter förbinder sig till är lika för alla i rotaryvärlden.

Årsutbytet är en läsår lång familje- och studieperiod som varar mellan 10-11 mån. Skolan är densamma hela läsåret, men det finns vanligtvis mer än en värdfamilj under utbytesåret. Att tillbringa utbytesåret hos värdfamiljer berikar erfarenheterna av värdlandet och kulturen. Genom att bekanta sig med flera värdfamiljer, rotaryklubben och skolan kan utbyteseleven bygga upp ett stort kontaktnät i värdlandet. Som bäst kan nätverket hålla hela livet ut.