Från värdfamilj till rotarian

Att ställa upp som värdfamilj kan för många vara den första kontakten med Rotarys verksamhet. Det är ett bra sätt att få ”foten i dörrspringan”. Speciellt i Finland är ungdomsutbytet den mest kända och synliga delen av Rotarys verksamhet. Det är också ett konkret exempel på att verksamheten är förankrad i verkligheten. Värdfamiljernas medlemmar är välkomna att bekanta sig med Rotarys verksamhet genom att delta i klubbens möten. Kontakten till klubben skapas smidigt genom ungdomsutbytesombudet, för hen har till uppgift att lotsa in värdfamiljen i Rotarys värld. Den kontakten kan leda till att du blir medlem. Var aktiv, visa att du är intresserad!

Rotaryklubben kallar nya medlemmar på förslag av en aktivmedlem. Klubben vill kalla till sig ett heltäckande urval av medlemmar från ortens olika kompetensområden. Den ger klubben mångsidigt kunnande. Rotarys grundidé är att få mänskor från olika yrken att bekanta sig med varandra. Rotarys valspråk är Service Above Self eller Osjälviskt tjänande. Rotary är en service- och välgörenhetsorganisation, där humanitärt hjälparbete är grundtanken, både i lokalsamhället och världen över. Som aktivmedlem kan du, om du vill, gå från lokal klubbnivå till uppgifter inom Rotary International.

Läs mera om Rotary.