Asien

Ettårsutbyte till Asien

 

De länder i Asien som är med i ettårsutbytet är Sydkorea, Japan och Taiwan. Utbytet till Asien har ökat de senaste tio åren. Sydkorea, Taiwan och Japan bjuder garanterat på ett annorlunda utbytesår för varje modig elev.

 

Japan

 

Japan har årligen åtta till tio utbytesplatser. Oftast hör de av sig som är intresserade av Japan redan ett par år i förväg efter att de en längre tid låtit saken mogna. Skolgången i Japan koncentrerar sig främst på det japanska språket. Studieprestationer tillsammans med andra elever kan man vänta sig först efter att man klarar språket. Före resan krävs inte språkkunskaper, däremot underlättar grundläggande kunskaper i språket din start på utbytesåret.

Utbyte de senaste åren har gjorts till bl.a. följande områden: Hiroshima, Hokkaido, Aichi (Nagoya), Osaka, Saitama, Tokio, Yokohama och Saga.

Tillägsinformation av korrespondenten.