Sommarlägren

Res på temaläger och få nya vänner

Rotarys olika ungdomsutbytesläger gör det möjligt att delta i läger med ett intressant tema. Läger anordnas huvudsakligen i Europa inklusive Turkiet och Israel, samt i Sydafrika, Taiwan, Mexiko, Brasilien, USA, och Kanada. Lägren räcker i medeltal 2-3 veckor: då räcker själva lägret ca. 1 vecka och så vistas man 1 vecka hos värdfamiljen i anslutning till lägret. Rotarys temaläger anordnas också för rörelsehindrade ungdomar.

 

Inträdeskrav

Till lägerutbyte kan alla finländska och estniska ungdomar söka. Valet görs utgående från ungdomens eget intresse och egenskaper. Av sökanden förväntas medelmåttligt god skolframgång, flexibilitet i olika situationer, förmåga att uppträda, stresstålighet samt självständighet. Eleverna väljs utgående från ansökan och intervju.

Sommarläger är i huvudsak avsedda för ungdomar i åldern 15-20 år.

 

Att söka till lägerutbyte

1. Kontakta den utbytesansvariga i en rotaryklubb på din ort. Om du inte känner till någon rotaryklubb hittar du anvisningar för detta här. Om det finns flera klubbar på din ort kan du bra skicka din anhålla till dem alla. Om det inte finns en lämplig klubb på din ort kan du fråga råd av distriktets ungdomsutbytes ansvariga.

2. Lämna in en fritt formulerad ansökan per e-post till klubben senast i slutet av oktober året före sommarlägret.

3. Rotaryklubben intervjuar dig. Om klubben besluter att rekommendera dig intervjuas också din familj och efter det inbjuds du till distriktets intervjutillfälle. Det är distriktet som gör det slutgiltiga beslutet om du får åka på lägerutbyte.

4. Fyll därefter lägerprogrammets tillsammans med klubben. Betala samtidigt arrangörsavgiften. Direktiv för betalningen finns i klubbförbindelseblanketten. Fyll sedan i ansökan om sommarläger. Ansökan fylls elektroniskt i vår elevdatabas. Klicka här för fyllningsinstruktioner. Klubbens ungdomsutbytesansvarige hjälper dig vid behov. Klubben vidarebefordrar din ifyllda och undertecknade ansökan till distriktets ordförande. Ansökan måste vara färdig senast i mitten av december.

5. Den föregående sommarens lägerlista finns här. Där ser du vilka typer av läger som i allmänhet ordnas.

6. Listan över den kommande sommarens läger finner du här. Dessa länders teman klarnar under föregående vinter och vår. Välj från listan läger som intresserar dig och var i kontakt med korrespondenten. Den personens kontaktinformation finner du här.

7. För sommarläger behöver du en försäkring för hela lägertiden. Försäkringen är obligatorisk. Här under finns en länk till en försäkring som uppfyller Rotary Internationals krav och är i kraft överallt. Vi rekommenderar denna försäkring.

 

Kostnader

  • Sommarlägrets arrangemangs avgift: 350€. Avgiften betalas till kontot Finlands Rotaryservice rf Ungdomsutbyte FI96 2001 1800 1502 97, Referens 3502.
  • Resekostnad till destinationen: 100€ – 1500€
  • Utbildning i hemlandet före avresan: 60€
  • Försäkring: 65€ – 90€
  • Lägrets deltagaravgift:  0€ – 1500€

 

Tillägsuppgifter får du av korrespondenten.