Klubbarnas erfarenheter

Finlandia Hall Rotaryklubb, Helsingfors

 

Ungdomsutbytet har en central roll i vår klubb, Finlandia Hall. Vi skickar årligen ut en elev på ettårsutbyte och på motsvarande sätt tar vi emot utbyteselever från andra länder. Vissa år har vi t.o.m. haft två utbyteselever.

Framtiden tillhör de unga och det ser man tydligt genom ungdomsutbytet. När en ung mänska far utomlands eller kommer till Finland, dyker hen in i en ny kultur och en ny värld. Året utvecklar på många sätt. Det är fenomenalt att få se vad ett utbytesår gör med den unga. Unga som redan är smarta mognar, får självförtroende och blommar upp. För klubben är utbytesåret verkligen en investering i framtiden.

Vi har hållit kontakten med våra utbyteselever och vi hör oss för hur det går för dem. Under coronaåret 2020 ordnade vi en virtuell kväll med temat ”Hur tidigare utbyteselever har det nu”. Många säger ännu, trots att det gått en lång tid sedan utbytesåret, att året som utbyteselev med Rotary ändrade inriktningen för deras liv. Det klickar till i hjärtat. Detta är rotarytillhörigheten som bäst – att förverkliga de ungas drömmar och bygga förståelse mellan kulturer.

Heidi Lehmuskumpu
president 2020–2021, ungdomsutbytesombud 2016–2020
Finlandia Hall Rotaryklubi
Helsingfors

Helsingfors Rotaryklubb

 

Helsingfors Rotaryklubb är Finlands äldska klubb och till medlemsantalet en av landets största. At delta i ungdomsutbytet har under årtionden varit ett av klubbens vktigaste serviceprojekt. På det sättet har vi också uppfyllt Rotary Internationals krav på deltagande i internationella projekt. Tack vare våra många medlemmar har vi under årens lopp alltid kunnat skicka ut och ta emot två utbyteselever. Genom oss har också elever kunnat resa ut på sommarutbyte och lägerutbyte.

Finländska ungdomar har ett gott rykte som utbyteselever, och det är en glädje att vara med om att skicka ut dem i världen. För unga i den här åldern är ett utbytesår i ett främmande land en omstörtande upplevelse och det kan forma de val hen gör också senare i livet. Tack vare Rotary blir de här upplevelserna möjliga också för unga som inte annars skulle ha ekonomiska möjligheter att förverkliga drömmen om ett utbyte.

Det är fint att märka hur eleverna växer med utbytesåret. När de kommer hem är de modigare, har bättre självförtroende, har fått rutin på att uppträda och på att sköta sina ärenden självständigt. Förändringen är uppenbar.

De som i sin tur kommer på svarsutbyte till Finland och vår klubb är en vitamininjektion på våra klubbmöten! Vi anser att det är viktigt att utbyteseleverna deltar i varje klubbmöte för att de och medlemmarna ska lära känna varandra. Vi ger också utbyteseleverna små uppdrag med att arrangera våra möten och det får dem att känna sig delaktiga. Unga uppskattar att vi visar intresse för dem och deras kultur.

Ofta håller våra utbyteselever kontakten flera år efter att de återvänt hem. En del av dem har också kommit på återbesök, endera på semester eller för att studera. De är alltid välkomna till våra klubbmöten för att berätta om hur det går för dem. Det är rörande att märka hur stor plats Finland ännu tar i deras hjärtan. Ungdomsutbytet visar Rotarys serviceprojekt när de är som bäst!

Kristiina Linnoinen
ungdomsutbytesombud
Helsingin Rotaryklubi-Helsingfors Rotaryklubb