Vad kostar ett utbytesår

Ett utbytesår via Rotary är ett säkert och förmånligt alternativ.

Till Rotarys utbyte hör att man bor hos värdfamiljer, obligatoriska skolavgifter samt av Rotary betald månadspeng (60-120 €/månad beroende på land). Värdklubben och värdfamiljen svarar för elevens mat-, logi-, och skolavgifter. I USA betalas skolans måltider oftast av den veckopeng klubben ger.

Årets kostnader varierar beroende på land. Priserna här nedan är riktgivande. De innehåller en uppskattning enbart av de obligatoriska utgifterna som uppstår för eleven och hans/hennes föräldrar. Under utbytesåret betalar eleven själv sina hobbyn, klädsel, resor o.dyl. Dessa är inte inkluderade i tabellen. Det slutgiltiga priset bestäms alltid årsvis och för gällande prisnivå.

I de flesta destinationsländer ordnar de lokala rotaryklubbarna en ett par veckor lång utflykt där de flesta utbyteselever som befinner sig i landet oftast deltar, därför finns en riktgivande prisuppskattning för utflykten med i tabellen fast den inte är en obligatorisk utgift. Deltagandet i utflykten är frivillig.

Om destinationslandet har ett landsprogram är det obligatoriskt att delta för alla som reser dit. Länder dit man reser till i grupp och där det finns ett landsprogram kräver att man skaffar flygbiljetten av en resebyrå som Rotary utsett.

Siffrorna i tabellen är i Euro €.

  Europa Asia Syd-Afrika Nord-Amerika Latin- Amerika Australien
Obligatoriska utgifter / €            
Arrangemang avgift (1) 750 750 750 750 750 750
Utbildning 50 50 50 50 50 50
Rotary-blazer 250 250 250 250 250 250
Försäkring 600 700 750 1 000 800 750
Läkarintyg och vaccinationer (2) 500- 300 300 300 300 300
Visum 300 350 200 200
Flyg 500 1 500 1 700 1 500 1 600 2 000
Landsprogram  (**) 1 300 800 800 (*)
Emergency Fund (3) 500 300 450 500 300 350
Tillsammans € 3 150 4 150 4 250 6 000 5 050 5 450
             
Frivilliga utgifter / €            
Rotaryutfärder i mål landet  (4) 1 000-
2 500
(**) 2 500 1 000-
2 000
700-
2 500
2 400-
3 300

(1) Arrangörsavgiften betalas till Finlands Rotary. Det täcker utgifterna som uppstår av kommunikation med destinationsländerna: postningar, datatrafik, korrespondenternas sammankomster för att diskutera fördelningen av mottagarländerna m.m. Arrangörsavgiften betalas till kontot Finlands Rotaryservice rf Ungdomsutbyte FI96 2001 1800 1502 97, Referens 1504.

(2) Den sökande måste före utbytet besöka läkare och tandläkare för granskning. P.g.a tidtabellen rekommenderar vi användande av privata läkare, vilket inverkar på utgifterna. En del länder kräver vissa vaccinationer vilket kan orsaka merkostnader.

(3) Eleven bör i destinationslandet göra en deposition till en av klubben anvisad nödfond (Emergency Fund). Fondens medel kan under året användas till överraskande utgifter. Värdklubben returnerar den oanvända delen av fonden till eleven när utbytet tar slut.

(4) Rotary utfärder på destinationen är frivilliga. I många länder anordnas en längre bussresa som räcker en till två veckor där man tillsammans med lokala rotarianer bekantar sig med de olika målen längs rutten.

 

(*) Landsprogrammens priser varierar i de olika länderna i Latinamerika. Tex. Mexikos landsprogram är 500 Euro och Brasiliens 800 Euro. Du får noggrannare info av korrespondenten.
(**) Kontrollera priset för Asien med korrespondenten.