Vad kostar ett utbytesår

Ett utbytesår via Rotary är ett säkert och förmånligt alternativ.

Till Rotarys utbyte hör att man bor hos värdfamiljer, obligatoriska skolavgifter samt av Rotary betald månadspeng (60-120 €/månad beroende på land). Värdklubben och värdfamiljen svarar för elevens mat-, logi-, och skolavgifter. I USA betalas skolans måltider oftast av den veckopeng klubben ger.

Årets kostnader varierar beroende på land. Priserna här nedan är riktgivande. De innehåller en uppskattning enbart av de obligatoriska utgifterna som uppstår för eleven och hans/hennes föräldrar. Under utbytesåret betalar eleven själv sina hobbyn, klädsel, resor o.dyl. Dessa är inte inkluderade i tabellen. Det slutgiltiga priset bestäms alltid årsvis och för gällande prisnivå.

I de flesta destinationsländer ordnar de lokala rotaryklubbarna en ett par veckor lång utflykt där de flesta utbyteselever som befinner sig i landet oftast deltar, därför finns en riktgivande prisuppskattning för utflykten med i tabellen fast den inte är en obligatorisk utgift. Deltagandet i utflykten är frivillig.

Om destinationslandet har ett landsprogram är det obligatoriskt att delta för alla som reser dit. Länder dit man reser till i grupp och där det finns ett landsprogram kräver att man skaffar flygbiljetten av en resebyrå som Rotary utsett.

Siffrorna i tabellen är i Euro €.

 EuropaAsiaSyd-AfrikaNord-AmerikaLatin- AmerikaAustralien
Obligatoriska utgifter / €      
Arrangemang avgift (1)750750750750750750
Utbildning300300300300300300
Rotary-blazer275275275275275275
Försäkring8507007501 500800750
Läkarintyg och vaccinationer (2)500300300300300300
Visum300350200200
Flyg3501 5001 7001 6001 8002 000
Landsprogram 1 0001 500800800 (*)
Emergency Fund (3)500300450500450350
Tillsammans €3 5255 4254 5257 0755 6755 725
       
Frivilliga utgifter / €      
Rotaryutfärder i mål landet  (4)1 000-
2 500
(**)2 5001 000-
2 000
700-
2 500
2 400-
3 300

(1) Arrangörsavgiften betalas till Finlands Rotary. Det täcker utgifterna som uppstår av kommunikation med destinationsländerna: postningar, datatrafik, korrespondenternas sammankomster för att diskutera fördelningen av mottagarländerna m.m. Arrangörsavgiften betalas till kontot Finlands Rotaryservice rf Ungdomsutbyte FI96 2001 1800 1502 97, Referens 1504.

(2) Den sökande måste före utbytet besöka läkare och tandläkare för granskning. P.g.a tidtabellen rekommenderar vi användande av privata läkare, vilket inverkar på utgifterna. En del länder kräver vissa vaccinationer vilket kan orsaka merkostnader.

(3) Eleven bör i destinationslandet göra en deposition till en av klubben anvisad nödfond (Emergency Fund). Fondens medel kan under året användas till överraskande utgifter. Värdklubben returnerar den oanvända delen av fonden till eleven när utbytet tar slut.

(4) Rotary utfärder på destinationen är frivilliga. I många länder anordnas en längre bussresa som räcker en till två veckor där man tillsammans med lokala rotarianer bekantar sig med de olika målen längs rutten.

 

(*) Landsprogrammens priser varierar i de olika länderna i Latinamerika. Tex. Mexikos landsprogram är 500 Euro och Brasiliens 800 Euro. Du får noggrannare info av korrespondenten.
(**) Kontrollera priset för Asien med korrespondenten.