Vem är vi

Rotary är en världsomfattande serviceorganisation vars motto är ”Service Above Self – Osjälviskt tjänande”. Till dess strävanden hör att skapa förståelse människor emellan, befrämja välvilja och fred.

Imponerande internationellt nätverk

Rotary är en i Chicago år 1905 grundad internationell service- och välgörenhetsorganisation. Rotary Internationals hemort är Evanston i USA, i delstaten Illinois.

Till Rotary hör 1,2 miljoner medlemmar i 35 000 klubbar i över 200 länder. Finland är indelad i rotarydistrikt varav ett distrikt inkluderar även klubbarna i Estland. I Finland och Estland finns tillsammans 300 klubbar med drygt 10 000 rotarianer.

Utbyte via Rotary

En av Rotarys mest synliga verksamheter är det internationella ungdomsutbytet. Årligen öppnas möjligheten för 8000 ungdomar världen över att genom Rotaryorganisationen få bekanta sig med en främmande kultur, några veckor, en månad eller ett helt skolår. Detta i formen av årsutbyte, sommarutbyte eller sommarläger.

Rotary ungdomsutbytesprogram är en trygg och förmånlig utbyteshelhet. Tryggheten grundar sig på att de som deltar i programmet deltagit i en grundlig utbildning, och på frivilliga funktionärer som bygger upp ett skyddsnät som sträcker sig från hemlandet till destinationen.  Värdfamiljerna och rotaryklubbarna får ingen ekonomisk ersättning för utbyteselevens uppehälle.

Som resultat av ungdomsutbytet knyts ofta livslånga internationella vänskapsband med värdfamiljen, rotarianer och andra utbyteselever.