Inför utbytet

Hur görs utplaceringen per destinationsland?

När ansökningarna är färdiga i Rotarys YEAH-databasen i december startar förberedelserna för utbytesåret. Under januari bekräftas det hur många utbytesplatser Finland får till respektive land och eleverna kan placeras i de olika länderna. Antalet platser i olika länder varierar årsvis. I vissa länder finns det endast en plats för sökande från Finland och i större länder med flera rotarydistrikt finns flera platser. Man strävar efter att placera eleven i något av de fyra länderna i önskelistan. I bland kan det ändå gå så att man föreslår ett land utanför önskelistan. Då är det bra att komma ihåg att det viktiga är utbytesupplevelsen, inte i vilket land det skedde!

I februari informeras eleven till vilket land hans/hennes ansökan kommer att skickas. Det berörda landets korrespondenter letar upp en värdklubb som i sin tur ombesörjer lämpliga värdfamiljer och skola på orten. Den slutgiltiga informationen om orten, skolan och första familjen meddelas eleven först i april-maj, efter det kan de elever som åker utanför EU börja söka uppehållstillstånd/visum. Det är klokt att anhålla om uppehållstillstånd med omedelbart, för behandlingstiden är mycket lång, i värsta fall flera månader.

Obligatoriska utbildningar för dem som åker på utbyte

För dem som åker på utbyte under våren och för deras föräldrar anordnas tre utbildningstillfällen som är obligatoriska. Vid dessa träffar gås det igenom utbytesårets viktiga frågor som t.ex. regler, säkerhet, elevens och Rotarys skyldigheter, försäkringar och researrangemang. Mycket viktiga och nyttiga är också när de s.k Rotexarna (ungdomar som tidigare varit utbyteselever) berättar egna erfarenheter och ger praktiska råd som belyser kulturskillnaderna.

Det första och tredje utbildningstillfället ordnas på distriktsnivå, men det mellersta är en stor nationell tillställning där alla ungdomar som ska resa på ettårs- eller sommarutbyte deltar och också deras föräldrar. Detta utbildningstillfälle anordnas på en lördag i slutet av april. Där utprovas och beställs också Rotarys representationsblazer som alla utbyteselever betalar och behöver under utbytesåret. Denna blazer blir en slags berättelse om utbytesåret, för på den sparas alla minnen från året som gick. Blazern används under året på officiella rotarytillställningar. Blazern är varje utbyteselevs skatt som för många sparas genom hela livet.

Studera språket i förväg

.

Ju bättre du kan destinationslandets språk desto mera får du ut av ditt år. Språket är också nyckeln till kulturen. Vissa länder som t.ex. Frankrike kräver att man behärskar grunderna i språket förrän utbytet startar. Om du inte alls kan destinationslandets språk före resan lönar det sig att använda vårterminen och sommaren till språkstudier. Redan små grundstudier hjälper dig att senare lättare bemästra språket på ort och ställe. Förutom skolans språkutbud, sök efter språkkurser i medborgarinstitutet, på nätet (tex. worddive.com/fi/), utnyttja sommaruniversitetets kurser eller fråga efter språkkurser hos destinationslandets ambassad.  Tex. Brasiliens ambassad har ofta arrangerat grundkurs i portugisiska under våren.

Lyssna på podcaster, radio och ljudböcker och vänj dig med att lyssna på landets språk även om du ännu inte ens förstår det! Titta på filmer och lyssna på musik! Ändra om din telefon till det nya språket så får du bra träning! Språk går att studera på många sätt: använd din fantasi.

Bekanta dig med landets kultur, historia och geografi.

Det lönar sig absoluta att bekanta sig med destinationslandets kultur, historia och geografiska förhållanden före avresan, det hjälper dig med anpassningen och ger ett bra första intryck. Dessutom kan du lättare få en helhetsbild av vad du sett och upplevt om du gjort ditt bakgrundsarbete. När du utrett väderleksförhållandena i förväg kan du också packa ned rätt klädsel för resan.

Tips för packning av bagage

 enSom allmänt råd gäller att ju mindre saker du tar med på resan desto bättre. Av erfarenhet vet vi att alla utbyteselevers egendom ökar under utbytesåret och priset på att få hem dem efter utbytet blir dyrt om du skickar dem som postpaket eller genom att betala för övervikten på flygetFör kläder gäller oftast att underkläder behöver finns för en vecka och dessutom några T-skjortor, jeans/långbyxor för dagligt bruk, munkjacka eller collagetröja, shorts, simdräkt samt en prydligare klädsel med tillhörande skodon för eventuella festliga tillfällen. Ytterkläder bör väljas utgående från destinationslandets väderleksförhållanden. Utbyteselevens representationsklädsel i rotarysammanhang är alltid rotaryblazern och tillsammans med den, ett par prydliga byxor eller kjol. För pojkarnas del är det bra att ta med åtminstone en kragskjorta som vid behov kan användas tillsammans med blazern. Klädkoden kan i vissa fall vara överraskande konservativ!

Eftersom unga oftast vill klä sig så att de inte sticker ut från mängden vill du antagligen köpa något på ort och ställe efter att du lärt dig känna den lokala stilen. I många länder är kläderna även billigare än i Finland. I allmänhet brukar det också gå bra att låna kläder och tillbehör av värdfamiljen, så att man inte behöver ta allt med på resan. Många länder har även sin egen RYE-munkjacka, så även Finlands Rotarys ungdomsutbyte. Du vill kanske skaffa en sådan i destinationslandet, och då lönar det sig inte att packa ner onödigt många munkjackor från Finland. De är klädesplagg som tar mycket utrymme och slutligen behöver du inte så många. Det är också vanligt att utbyteselever får munkjackor och T-skjortor som gåva under utbytesåret. 

Finländska elapparater fungerar nödvändigtvis inte utan adapter utomlands, sannolikt är åtminstone uttagen annorlunda. Det rekommenderas därför att du inte alls tar med elapparater. Undantag är dock laddarna för rakmaskin, telefon, och tablett och för dem lönar sig att skaffa rätt adapter. På nätet hittar du lätt information om olika länders eluttag och spänning.