Vad är Rotex?

Rotex Finland är en organisation för Rotarys alla f.d. utbyteselever. Rotex huvudsakliga uppgift är att fungera som tutorer för de utbyteselever som kommer till Finland, genom att bl.a. distriktvis organisera evenemang och aktiviteter. Rotex hjälper även till under de evenemang, resor och läger som Rotary organiserar både i Finland och utomlands. Dessutom strävar Rotex Finland till att arrangera egna evenemang som exempelvis årsmöte, stughelg samt gemensamma kvällar inom distrikten.

Rotex Finland är alltså en mycket aktiv organisation, och den är en viktig del av utbyteshelheten. Rotex Finland fungerar under Finlands Rotarys flerdistriktsorganisation för ungdomsutbytet och följer därmed Rotarys och ungdomsutbytets regler.

Rotex Finland består av aktiva rotexmedlemmar samt en styrelse, som ansvarar för Rotex Finlands aktiviteter. Till styrelsen hör ordförande, kassör och distriktansvariga. Styrelsen väljs under Rotex Finlands årsmöte. Förutom styrelsen är ett stort antal aktiva övriga rotexare involverade.

 

Rotex International

Finlands rotexmedlemmar samarbetar även internationellt med rotexare från andra länder, och tillhör dessutom Rotex International – den internationella takorganisationen. Vartannat år arrangeras Rotex International Convention, en konferens öppen för alla medlemmar av Rotex  världen över, där vi utvecklar Rotex under olika workshops och har roligt samtidigt som vi nätverkar med andra rotexare. Rotex Internationals styrelse består av fem medlemmar från olika länder. Hitills har Rotex Interntional Conventions arrangerats i Bordeaux (2012), Bryssel (2014), Hannover (2016) och Taipei (2018).

Du kommer till Rotex Internationals nätsidor här.

 

Varför lönar det sig att gå med i Rotex?

Att gå med i Rotex är en naturlig fortsättning på Rotarys ungdomsutbyte då Rotex aktiviteter ger en möjlighet för Rotarys före detta utbyteselever att hålla kvar kontakten till ungdomsutbytet. Rotex kan med hjälp av sina egna upplevelser och erfarenheter stöda de utbyteselever som kommer till Finland. Dessutom kan man som rotexare få nya vänner och kontakter både i Finland och från andra delar av världen.

 

Kom med i Rotex

Alla som varit på utbyte via Rotary är välkomna med i Rotex. I många distrikt har Rotex även varit med och hjälpt under de utbildningar som hålls för dem som ska åka på utbyte, men den första officiella infon från Rotex får de flesta under distriktets rebound-träff. Under denna träff kan man gå med i distriktets egna e-postlista och/eller WhatsApp-lista, och kan på så viss komma med i Rotex.

Alternativt kan du även kontakta den ansvarige för ditt distrikt. Kontaktupggifterna hittar du här.

 

Till klubbarna

Rotex vill å sin sida uppmuntra alla rotaryklubbar att göra ungdomsutbyten. Rotex arrangerar en gång i månaden program för de internationella utbyteseleverna (IB-elever som sponsras av klubbarna), som följer ungdomsutbytets principer (bl.a. 4D-reglerna), och hjälper till vid behov, samt fungerar som stöd mellan klubbarna och rotarianerna. Klubbarna får gärna informera sina OB-elever om möjligheten att gå med i Rotex då de väl kommit hem igen. Rotex har också samarbete med klubbarna, exempelvis genom att berätta om ungdomsutbytet i klubbarna eller de lokala skolorna.

Man kan alltid kontakta oss! I första hand lönar det sig för klubbar att kontakta distriktets egna ansvarsperson, därefter Rotex Finlands ordförande. Kontaktupggifterna hittar du här.

Följ oss i @rotexfinland