Hur kommer man med

Klubben bör ha ett ungdomsutbytesteam på minst tre personer. Teamet bör regelbundet utbilda sig vid distriktets skolningstillfällen, så att klubben fyller kraven på certifiering.

När klubben har beredskap att ordna ungdomsutbyte ska den marknadsföra de olika formerna av utbyte i skolor, vid evenemang och i medierna.

Ansökningstiden till utbytet är i början av hösten. Då ska den som är intresserad av utbytet skicka in en fritt formulerad anhållan till den person som klubben utsett. Klubben behandlar ansökningarna, intervjuar sökandena och gör ett förslag till distriktet på en eller flera som kunde resa. Efter detta intervjuar distriktet sökandena och fattar det slutligltiga beslutet om vem som far. Efter distriktets beslut ska klubbens ungdomsutbytesteam hjälpa de blivande utbyteseleverna med att i tid fylla i ansökningsblanketten.

När ansökan är klar och skickad början en spännande väntan på vart du ska åka på utbyte! Förberedelserna för utresan sköts i samarbete med korrespondenten i motsvarande flerdistrikt på destinationen.

Under vårens lopp blir det också klart vem som kommer i svarsutbyte till klubben. En av klubbens uppgifter är att söka fram värdfamiljer och plats i en skola. Klubbens ungdomsutbytesteam, tillsammans med värdfamiljen och skolan, svarar under utbytesåret för utbyteselevens trivsel och de praktiska arrangemangen. Det man får ut av det är nya kontakter till familjer på orten och med skolan under utbytesåret. Det skapas ett nätverk som ger underlag för medlemsrekrytering. Inte att förglömma den uppiggande energi och fläkt av internationalitet som en ung utbyteselev för med sig in i klubben.