Varför komma med i ungdomsutbyte

Klubben som deltar i ungdomsutbytet nätverkar smidigt med många lokala aktörer för att ordna vardagen och familjerna för den utgående och inkommande unga.

När en rotaryklubb deltar i ett ungdomsutbytesprogram förväntas den agera enligt Finlands Rotarys regler och de krav på certifiering som Rotary International ställer. De kraven finns definierade i dokumentet Rotary code of policies. I praktiken betyder det här att klubbens ungdomsutbytesteam regelbundet deltar i den utbildning som ordnas av distriktet. Då ska de i alla skeden av utbytet kunna verka i enlighet med de gemensamma direktiven.

För den klubb som är intresserad av att ordna utbyte lönar det sig att kontakta det egna distriktets ungdomsutbyteskommitté, som kan ge instruktioner och besked om när utbildningarna hålls.