Sommarutbyte

Upplev en intressant och oförglömlig sommar i en främmande kultur. Rotarys sommarutbyte är en stor upplevelse kombinerat med ett effektivt språkbad.

Via Rotarys sommarutbyte reser du till en familj i en destination utomlands för några veckor, och senare har du med dig därifrån din kompis till ditt eget hem för en motsvarande tid. Du får bekanta dig med en ny kultur och får praktiskt användning för ett nytt språk. Sommarutbytets längd i värdlandet varierar från ett par veckor upp till sex veckor enligt familjernas överenskommelse, men en rekommenderad tidsperiod är 4 veckor i värdlandet + 4 veckor hemma i Finland/Estland med ungdomen från värdfamiljen..

Tag kontakt med din närmaste rotaryklubb för mer info och för att skicka in din ansökan. I sommarutbyte har du stöd av din lokala rotaryklubb, och motsvarande i mottagarlandet av den lokala rotaryklubben där. Lista över länder och åldersgränser finner du nertill på denna sida.

Destinationsländerna finns i huvudsak i Europa, Amerika, och Afrika samt i Öst. Resorna riktade till Nordamerika (USA, Kanada och Mexiko) innehåller ett landsprogram med tillhörande utbildning i New York, förrän man reser till sin värdfamilj. Resan till New York görs i grupp, ledd av en av Rotarys korrespondenter.

Krav för utbyte

Till sommarutbyte kan alla finländska och estniska ungdomar söka. Val sker utgående från ungdomens egen motivation, meriter och egenskaper. Av eleven väntas måttligt god skolframgång, flexibilitet i nya situationer, förmåga att uppträda, stresstolerans och sociala färdigheter. Eleverna väljs genom ansökan och intervjuer. Sommarutbyte är tänkt för ungdomar som är mellan 15-19 år (du har fyllt 15 före utbytet och du fyller inte 20 under utbytet).

Destinationsländer

Dessa åldersgränser är riktgivande. Närmare information fås av rotaryklubben eller korrespondenten, eftersom variationer mellan olika länders Rotary distrikt kan förekomma. Sommarutbyte (STEP), family – to – family exchange, sker så att man är ungefär 4 veckor utomlands hos värdfamiljen, och sedan tillsammans i Finland motsvarande 4 veckor. Vi förväntar oss att du avslutat grundskolan innan sommarutbytet.

EUROPA

Belgien 16 – 18 år
Spanien 15 – 18 år
Österrike 15 – 18 år
Frankrike 15 – 18 år
Tyskland 15 – 18 år
Holland 15 – 18 år
Italien 15 – 18 år
Polen 15 – 18 år
Slovakien 15 – 18 år
Schweitz 15 – 18 år
Tjeckien 15 – 18 år
Turkiet 15 – 18 år
Ungern 15 – 18 år

AMERIKA
USA 15 – 18 år
Kanada 15 – 18 år
Mexiko 15 – 18 år
Argentina 15 – 18 år
Brasilien 15 – 18 år

ÖVRIGA LÄNDER
Australien 15 – 18 år
Taiwan 15 – 20 år
Sydafrika 15 – 18 år

Utbyte till Sydafrika eller Brasilien kan sträckas ända till 6-veckors perioder. Familjerna kommer sinsemellan överens om utbytestiden, där finländsk/estnisk ungdom besöker värdlandet vanligen under perioden juni-augusti och motutbytet sker i december-januari.

Med andra ord anländer eleverna från Brasilien och Sydafrika  till Finland i december, och det gör det möjligt för eleverna att vistas en längre tid i destinationslandet.

Investering

Inkvartering och uppehåll för utbyteseleven sköts alltid av den lokala värdfamiljen i diverse länder, så att ungdomarna får samma service i utlandet, som den inkommande utbyteseleven får när hen anländer till sin finländska familj. Rotarianerna som jobbar med utbytet gör det på sin fritid. Därför år Rotarys utbyte väldigt förmånligt, men samtidigt har säkerheten högsta prioritet hos oss. Av den orsaken har vi ett bra samarbete mellan korrespondenterna i de olika länderna, för att snabbt reagera, och utbyteseleven får lokalt stöd var än destinationsfamiljen ligger i värden.

Rotary rekommenderar att följande budjet beräknas för ett utbyte:

• Sommarutbytets programavgift till Finlands Rotary: 400€. Avgiften betalas till kontot Finlands Rotaryservice rf Ungdomsutbyte FI96 2001 1800 1502 97, Referens 2503.

• Resekostnader till destinationslandet: USA, Kanada och Mexico 1000-2000€, Europa 300-500€

• Reseförsäkring: 80-200€

• Utbildningstillfällen i hemlandet: ca. 200€

• Landsprogram i New York: ca.1300 € (När landsprogram anordnas är det en del av sommarutbytet och därför är deltagande obligatorisk, men oförglömligt)

En utbyteselev som åker till Brasilien kan välja att delta i landsprogrammet i New York, tillsammans med dem som åker till USA, Kanada och Mexiko. Observera att ankomsten till Finland från Brasilien och Sydafrika är i december, vilket möjliggör ett längre utbyte i destinationsländerna om det passar båda familjerna.

Att söka till sommarutbyte

Till programmet för sommarutbyte söker man på hösten ett år före utbytet.

  1. Hör dig för med ortens rotaryklubb om att få komma med i utbytesprogrammet. Klubbarna som verkar inom Finlands rotarydistrikt hittar du t.ex. med sökmaskinen Club-Finder.
  2. Skicka en fritt formulerad ansökan (en A4) till din lokala rotaryklubb. Berätta om dig själv, familjen och orsaken till att du vill delta i programmet för sommarutbyte. Glöm inte dina kontaktuppgifter!
  3. Noggrannare uppgifter om ansökan hittar du här.
  4. Den fritt formulerade ansökan bör vara rotaryklubben tillhanda före utgången av september månad året före utbytet.
  5. Din lokala klubb intervjuar alla utbyteskandidaterna samt deras familjer och utgående från dessa görs beslut om val av elev som ska åka.
  6. Ditt lokala rotarydistrikt godkänner efter klubbarnas förslag dig som utbyteselev från Finland. Efter att du blivit godkänd fyller du i den obligatoriska blanketten  för klubbförbindelse, och gör en ansökan på nätet, i samarbete med klubben som skickar ut dig. I blanketten frågas det efter alternativa länder som du förbinder dig att resa till. Samtidigt betalar du programavgiften enligt anvisning. Du bör kontrollera med din lokala rotaryklubb för att vara säker på att du fyllt i allt, och rätt. Den lokala rotaryklubben håller dig också uppdaterad om situationen tills korrespondenten tar över.
  7. Notera att ansökningsblanketten bör vara komplett ifyllt med underskrifter och helt färdig senast i mitten av december.
  8. Korrespondenterna för Rotarys sommarutbyte placerar dig och de andra kandidaterna i något av de länder du valt och är i kontakt med dig under våren. Bekräftelsen på utbytesplatsen kan ibland bli klar först i början av sommaren.
  9. På våren före utbytet ordnas utbildningstillfällenför alla utbyteselever och deras familjer. Det här är en del av utbytesprogrammet och därför obligatoriska att deltaga i. Exakta utbildningsdagar och andra viktiga datum finner du i kalendern för Rotarys ungdomsutbyte.
  10. VÄLKOMMEN 🙂

Korrespondenterna för sommarutbytet ger gärna mer information.