Hur man blir värdfamilj

Varje år behövs hundratals värdfamiljer för utbyteseleverna som kommer till Finland. Är din familj intresserad av att öppna ert hem för en ung utländsk elev för några månader och på det sättet delta i Rotarys internationella utbytesprogram? Det är fredsarbete på gräsrotsnivå när det är som bäst!

Det är alltid roligt när familjer själva tar initiativet och erbjuder sig att bli värdfamiljer! Att söka efter värdfamiljer blir lätt en börda för en enskild rotaryklubb, när det ska göras år efter år. Om du och din familj är intresserade och vill veta mer om hur det är att vara värdfamilj, ta kontakt med ungdomsutbytesombudet i närmaste rotaryklubb på din ort, eller med ordförande för distriktets ungdomsutbyte. Klubbens ungdomsutbytesombud kommer och bekantar sig med din familj i god tid före utbytet.

Välkommen med i ungdomsutbytets internationella värld!

Närmaste rotaryklubb hittar du med hjälp av sökmaskinen Club Finder, nedan.

Om du inte hittar en lämplig klubb kan du be om hjälp av ordförandena för distriktens ungdomsutbyte. Deras kontaktuppgifter finns här