Mitä vaihtovuosi maksaa

Vaihto-oppilasvuosi Rotaryn kautta on turvallinen ja edullinen vaihtoehto.

Rotaryvaihtoon kuuluu asuminen isäntäperheissä, pakolliset koulumaksut sekä isäntäklubin maksama kuukausiraha (60-120 euroa / kuukausi kohteesta riippuen). Isäntäklubit ja isäntäperheet vastaavat oppilaan ravinto-, asunto- ja koulumenoista aiheutuneista kuluista. USA:ssa koulun ruokailukustannukset maksetaan yleensä klubin antamasta kuukausirahasta.

Vuoden hinta vaihtelee kohdemaan mukaan. Alla olevat hinnat ovat suuntaa-antavia noin-arvioita. Ne pitävät sisällään arvion pakollisista suorista kustannuksista, joita vaihdosta tulee oppilaalle ja hänen vanhemmilleen. Vaihdon aikana oppilas maksaa itse esimerkiksi harrastuksiin, vaatetukseen ja matkoihin liittyvät kustannukset. Ne eivät sisälly taulukon pakollisiin kustannuksiin, Lopullinen kustannus määräytyy aina kyseisen vuoden ja silloisen hintatason mukaan.

Useimmissa kohdemaissa paikalliset rotaryt järjestävät pari viikkoa kestävän retken, johon yleensä useimmat maassa olevat rotaryvaihtarit osallistuvat. Siksi taulukossa on myös suuntaa-antava hinta-arvio retkestä, vaikka se ei pakollinen kustannus olekaan vaan osallistuminen retkeen on vapaaehtoista.

Jos kohdemaahan on maaohjelma, se on pakollinen kaikille sinne matkustaville oppilaille. Maihin, joihin matkustetaan ryhmälennolla, ja joissa on maaohjelma, vaihto-oppilaan on hankittava lentoliput Rotaryn osoittamasta matkatoimistosta.

Taulukon luvut ovat euroja.

  Eurooppa Aasia Etelä-Afrikka Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Australia / Uusi-Seelanti
Pakolliset kustannukset / €            
Järjestelymaksu (1) 600 600 600 600 600 600
Koulutus 50 50 50 50 50 50
Rotarybleiseri 250 250 250 250 250 250
Vakuutus 600 700 750 1 000 800 750
Lääkärintodistukset ja rokotukset (2) 500 300 300 300 300 300
Viisumi 300 350 200 200
Lennot 500 1 500 1 700 1 500 1 600 1 900
Maaohjelma 800 1 300 800 800 (*)
Emergency Fund (3) 500 300 450 500 300 350
Yhteensä / € 3 000 4 800 4 100 5 850 4 900 5 200
             
Vapaaehtoiset kustannukset / €            
Rotaryretket kohdemaassa (4) 1 000-
2 500
(**) 2 500 1 000-
2 000
700-
2 500
2 400-
3 300

(1) Järjestelymaksu maksetaan Suomen Rotarylle. Sillä katetaan kustannukset, joita muodostuu yhteydenpidosta kohdemaihin: postitukset, tietoliikennekulut, kirjeenvaihtatapaamiset maapaikkojen sopimiseksi jne.
(2) Hakijan täytyy käydä ennen vaihtoa lääkärin- ja hammaslääkärin tarkastuksissa. Aikataulusyistä suosittelemme käyttämään yksityislääkäreitä, mikä vaikuttaa kustannuksiin. Osa maista vaatii tiettyjä rokotuksia, mikä voi tuoda lisäkustannuksia.
(3) Oppilaan tulee kohdemaassa tehdä talletus isäntäklubin osoittamaan hätävararahastoon (emergency fund). Sitä käytetään vaihdon aikana yllättäviin menoihin, kuten esimerkiksi äkillisen lääkärissä käynnin omakustanneosaan. Emergency fund -rahan tulee aina olla täysi eli jos sitä käytetään vuoden aikana, vaihto-oppilaan vanhempien tulee täydentää puuttuva osa. Isäntäklubi palauttaa käyttämättömän osan talletuksesta vaihdon päätteeksi.
(4) Rotaryn retket kohdemaassa ovat vapaaehtoisia. Monissa maissa on viikon tai pari kestävä bussimatka, jossa kierretään paikallisten rotarien johdolla pidempi matka ja tutustutaan kohteisiin matkan varrella.

(*) Maaohjelman hinnat vaihtelevat eri Latinalaisen Amerikan maissa. Esinerkiksi Meksikon maaohjelma on 500  euroa ja Brasilian 800 euroa. Tarkemmat tiedot kirjeenvaihtajaltamme.
(**) Tarkista hinta Aasian kirjeenvaihtajaltamme.

LIsätietoja kirjeenvaihtajiltamme.