Aasia

Aasian maista vuosivaihto-ohjelmassa ovat mukana Etelä-Korea, Japani ja Taiwan. Vaihto Aasiaan on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Etelä-Korea, Taiwan ja Japani tarjoavat erilaisen vaihto-oppilasvuoden jokaiselle rohkealle lähtijälle.

 

Japani

 

Japaniin on vuosittain noin kahdeksasta kymmeneen vaihto-oppilaspaikkaa. Useimmiten Japanista kiinnostuneet tiedustelevat asiaa jo pari vuotta etukäteen, joten monella lähtijällä asiaa on kypsytelty huolella. Koulunkäynti Japanissa keskittyy lähinnä japanin kielen opiskeluun. Opintosuorituksia muiden mukana voi ajatella vasta, kun kielikin sujuu. Ennen matkaan lähtöä ei edellytetä kielitaitoa, joskin kielen alkeiden osaaminen helpottaa vaihtovuoden alkua.

Vaihtoa on ollut viime vuosina muun muassa seuraaville alueille: Hiroshima, Hokkaido, Aichi (Nagoya), Osaka, Saitama, Tokio, Yokohama ja Saga.

 

Lisätietoja saat vuosivaihdon kirjeenvaihtajiltamme.

Vaihdossa olleitten oppilaitten kertomuksia kokemuksistaan löydät täältä. Niistä saa hyvää lisätietoa vaihdosta eri maissa.