Oppilasturvallisuus

Rotaryn nuorisovaihtotoiminnassa on tavoitteena päihteetön, väkivallaton ja turvallinen ympäristö. Kuitenkin nuoret voivat myös nuorisovaihtotoiminnassa joutua alttiiksi kaltoinkohtelulle kuten seksuaaliselle häirinnälle tai hyväksikäytölle. Häirintää ja kiusaamista voi olla monenlaista ja kaikkiin häirinnän muotoihin suhtaudumme samalla vakavuudella, pyrimme ne kaikin keinoin estämään ja tarjoamme apua niiden kohteeksi joutuneille.

Seksuaalisessa ja muussa häirinnässä lähtökohtana on aina häirinnän kohteena olevan nuoren kokemus.

Häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

 • nimittely
 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • seksuaalinen koskettelu, kuten nipistely, suutelu, puristelu
 • puhelinsoitot, tekstiviestit ja sähköpostit tai seksuaalissävytteiset kirjeet
 • halventavat ja seksistiset vitsit
 • toistuvat seksuaalissävytteiset ehdotukset tai seksuaaliseen käytökseen viittaavat kutsut
 • seksuaaliseen kontaktiin pakottaminen

Häirintä, syrjintä ja hyväksikäyttö ovat vallan väärinkäyttöä. Vapaaehtoisena toimivan aikuisen suhde nuoreen on usein valtasuhde. Odotamme vastuullisesti toimivan aikuisen pitäytyvän flirtistä ja sukupuolisuuteen kohdistuvista kommenteista, jotka eivät ole hyvien käytöstapojen mukaisia ja joilla voi olla vahingollisia seurauksia nuoren kehitykselle.

Häirintää voi tapahtua myös nuorten välisissä suhteissa. Tällaista on esimerkiksi panettelu, ”huorittelu”, ”homottelu” tai muu loukkaava nimittely.

Se, mikä koetaan häirinnäksi, riippuu yksilöstä, tilanteesta, vuorovaikutuksesta ja aiemmista kokemuksista. Ratkaisevaa on silti aina se, miten uhri kokee tilanteen. Seksuaalinen häirintä loukkaa yksilön oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämiseen. Ollessaan vaihdossa vieraassa kulttuurissa nuori ei voi aina tietää, missä sallitun toiminnan rajat kulkevat, eikä hän välttämättä uskalla vastustaa vieraan aikuisen auktoriteettia. Nuorelta ei siis voida edellyttää, että hän osaa tai uskaltaa yksin selvitä tilanteesta. Seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut nuori ei välttämättä halua puhua kokemuksistaan.

Nuoren kehityksen ja itsetunnon kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että hän puhuu kokemuksestaan luotettavan aikuisen kanssa. Rotary-nuorisovaihdossa meillä on tarjolla monipuolinen paikallinen turvaverkko, jossa keskustelun kaikista asioista tulee olla mahdollista. Kohdatessasi seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä, kerro asiasta luotettavalle aikuiselle, joka voi olla joku seuraavista sen mukaan, millaisesta ja kenen aiheuttamasta häirinnästä on kysymys.

 1. Kerro isäntäperheelle
 2. Kerro isäntäklubille
 3. Kerro isäntäpiirille
 4. Kerro suomalaiselle kirjeenvaihtajalle

Omille vanhemmillesi voit kertoa kokemuksestasi harkintasi mukaan, mutta yleensä he eivät voi paljoa vaikuttaa asioiden kulkuun vaihtomaassasi.

Voit myöskin ottaa yhteyttä puolueettomaan ulkopuoliseen palveluun, esimerkiksi tukinainen.fi, josta nimestä huolimatta kaikki sukupuolet voivat saada asiantuntijan kriisikeskusteluapua ja neuvoja asian jatkokäsittelyä varten. Suomalaisten ammattilaisten keskusteluapua voit käyttää myös ollessasi vaihdossa ulkomailla.

Lisää tietoa löytyy Toimintaohjeesta, jossa kuvataan nuorten turvallisuutta lisäävät toimintatavat Suomen Rotaryn järjestämässä nuorisovaihtotoiminnassa.