// Palaa takaisin

Isäntäperhe

Ulkomailta Suomeen tuleva vaihto-oppilas annetaan lapseksi hyvään kotiin, jossa hän saa tukea ja turvaa tutustuessaan uuteen kulttuuriin. Oppilaalla on yleensä 2-3 isäntäperhettä, jolloin kunkin perheen osuudeksi tulee noin 3-5 kk. Isäntäperheen velvollisuutena on järjestää oppilaalle majoitus – mieluiten oma huone – ja ravinto. Isäntäperheenä toimiminen ei maksa mitään eikä siitä myöskään makseta korvausta. Oppilaan vastaanottanut Rotary –klubi toimii oppilaan kummina ja vastaa koulupaikan varaamisesta, oppikirjoista, koulukuljetuskustannuksista ja maksaa oppilaalle kuukausittain taskurahaa. Kummiklubi tukee omalta osaltaan myös isäntäperheitä ja on niihin yhteydessä vaihtovuoden aikana.

Rotaryt perehdyttävät kaikki isäntäperheet, jotta nuorisovaihdon ”pelisäännöt” sekä oppilaan oikeudet ja velvollisuudet tulevat kaikille tutuiksi. Isäntäperheet voivat olla monenlaisia, joten kotona ei esim. tarvitse olla samanikäisiä nuoria. Mikäli perheessä on nuorempia pikkusiskoja tai –veljiä, toimivat he usein mainioina suomen kielen opettajina. Vastaavasti eläkkeellä olevilla pariskunnilla saattaa olla erinomaiset mahdollisuudet tarjota aikaa kulttuurin ja kielen opastamisessa.

Mikäli olette kiinnostuneet toimimaan isäntäperheenä, ottakaa yhteys oman paikkakuntanne Rotary- klubiin tai kehen tahansa YHTEYSTIEDOT -valikossa olevaan henkilöön. Klubin nuorisovaihtoasiamies kertoo mielellään lisää ja tapaa perhettänne hyvissä ajoin ennen oppilaan Suomeen tuloa.

Lisää tietoa isäntäperheille otsikon ”Isäntäperhe” alla täällä.

Ulkomaiseen vaihto-oppilaaseen liittyvää tietoa otsikon ”IB Student” alla täällä.
Takaisin alkuun

Copyright © 2016 Rotary Youth Exchange Finland. All rights reserved.