// Gå tillbaka

Vem kan komma med

Alla finländska och estniska unga kan ansöka till sommarutbytesprogrammet. Uttagningen baserar sig på den ungas egen motivation, prestationer och egenskaper. Han/hon förutsätts ha relativt god framgång i skolan, förmåga att anpassa sig till nya situationer, kunna uppträda, tåla stress och vara självständig. Eleverna väljs på basen av ansökningen och intervju. Sommarutbytesprogrammet är avsett för unga mellan 15-19 år (du har fyllt 15 år före utbytet och fyller inte 20 år under utbytet).

Kostnader

Värdfamiljen står för inkvartering och fullt uppehälle. I gengäld står den finska värdfamiljen för samma tjänster åt eleven som kommer till Finland.
Sommarutbyteselevens kostnader:
• Sommarutbytesprogrammets arrangörsavgift till Finlands Rotary ry 350 €
• Resekostnaderna (USA, Kanada och Mexico ca 1000-2000 €, Europa ca 300-500 €)
• Reseförsäkring cirka 50 – 200 €
• Inskolning i hemlandet ca 50 € + resekostnader
• Inskolningen i New York ca 1300 € (Då detta ordnas, är den en del av sommarutbytet och det är obligatoriskt att delta i).

Sommarutbyteselever till Brasilien kan, om de så vill, resa dit tillsammans med årsutbyteseleverna. Sommarutbyteseleven måste då också delta i det inskolningsprogram om Brasilien som ordnas för årsutbyteseleverna. Att enbart resa tillsammans med årsutbytesgruppen är inte möjligt.

Arrangörsavgiften för sommarutbytet betalas på konto:

Mottagare: FINLANDS ROTARY RY/UNGDOMSUTBYTE
Konto: IBAN FI96 2001 1800 1502 97
Referens: 2503
Till sidans topp

Ansökning till sommarutbyte

Ansökningstiden till sommarutbyte går ut i mitten av oktober året före utbytessommaren.

• Fråga Rotary-klubbarna på din ort efter möjligheten att komma med i utbytet. Det finns sex Rotary-distrikt i Finland. Rotary-klubbarnas kontaktuppgifter finns på nätet under rotary.fi (Club Finder). Du kan också använda sökmaskinen på internet.
• Sänd din ansökning (en A4) till klubben. Ansökningarna är i fri form. Berätta om dig själv, om din familj och varför du vill komma med i utbytet. Glöm inte dina egna kontaktuppgifter!
• Utsändarklubben intervjuar kandidaterna och deras familjer. Därefter gör klubben sin framställning.
• Utsändardistriktet behandlar klubbarnas framställningar och godkänner dem.
• Efter att du har fått ett första godkännande skall du tillsmmans med din utsändarklubb fylla i en förbindelseblankett. Där frågas du efter sex olika landsalternativ, dit du förbinder dig att åka. Samtidigt skall du erlägga arrangörsavgiften. Förbindelseblankertten skall vara klubben tillhanda och avgiften betald på ovan angivet konto vid slutet av november.
• Därefter godkänner Rotary-distriktet kandidaterna och du uppmanas att fylla i den egentliga ansökningsblanketten. Denna blankett skall vara klubben tillhanda i slutet av december.
• Ansvarspersonerna för sommarutbytet inom Rotary placerar kandidaterna till mottagar-länderna och är i kontakt med dig under våren.

Det kan dröja nästan till sommaren innan du får bekräftelse av utbytet.

Under vårens lopp ordnas det inskolningstillfällen för alla utgående utbyteselever. Dessa tillfällen utgör en del av utbytesprogrammet och är således obligatoriska för alla, som skall åka ut. Tidpunkterna för inskolningarna och andra viktiga tider hittar du i ungdomsutbyteskalendern.
Till sidans topp

Copyright © 2016 Rotary Youth Exchange Finland. All rights reserved.